Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск 21. Лютий 2018 р.

Титульна сторінка

Зміст 

Економічна теорія та історія економічної думки

Гріненко А.Ю.
Соціальні функції тіньової економіки в інституційному розвитку постсоціалістичних країн

Демченко С.А., Дмитренко О.В.
Природа нерівності та економічне зростання

Конохова З.П.
Інформація як специфічний ресурс організації

Краус Н.М., Манжура О.В., Краус К.М.
Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти

Матюк Т.В.
Дослідження інновацій в теорії галузевих ринків

Островська О.А., Фінько О.Л.
Медіація як альтернативний спосіб врегулювання конфліктів та консалтингова послуга

Полуяктова О.В.
Підготовка менеджерів та практиків управління

Попадинець О.В., Плахтій А.С.
Венчурний бізнес як індикатор стану захисту прав інтелектуальної власності в країні

Поченчук Г.М.
FinТech в структурі фінансової системи

Седляр Д.О., Горбаренко О.І.
Особливості трансформації капіталістичної економічної системи на сучасному етапі

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Аллахвердиева Т.
Исследование основных тенденций деятельности глобальных инвестиционных фондов

Богачев Р.М.
Процеси самоорганізації суспільства та їх перетворені форми

Дячек В.В., Колосовська О.Д., Оніщенко В.С.
Особливості використання форм міжнародних розрахунків українськими підприємствами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Єлейко І.В.
Значення національної культури у здійсненні економічної діяльності представниками різних країн світу

Колобердянко І.І., Гаркуша О.В.
Проблема підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації

Колобердянко І.І., Турчина К.А.
Співробітництво Турецької республіки з ключовими регіональними об’єднаннями на Близькому Сході

Павлішина Н.М.
Крос-культурний аналіз споживача у міжнародному маркетингу

Пальчук О.І.
Якість життя населення: грані проблем в фокусі перетворень

Побоченко Л.М., Троян В.В.
Структура та динаміка світового ринку продовольства

Шпинковская М.И., Шпинковская М.А.
Факторы проявления «пузырей» в экономике и недвижимости

Економіка та управління національним господарством

Безуглий І.В.
Інструментальне забезпечення протидії кризовим явищам в туризмі

Бержанір А.Л., Чирва Г.М.
Методологія теоретичних досліджень корпоративної соціальної відповідальності

Біла І.С., Іллічова Е.І.
Світовий досвід державно-приватного партнерства

Блага В.В., Благой В.В., Тихомирова А.О.
Гендерна дискримінація як перешкода на шляху до розвитку нації

Бурачек І.В., Михайленко Н.В.
Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні

Васюник Т.І.
Напрями вдосконалення амортизаційної політики держави в контексті відтворення основного капіталу

Гелеверя Є.М.
Еволюційні передумови розвитку та сучасний стан системи інтелектуальної власності в Україні

Гордієнко В.О., Дьогтев Є.O.
ROIC як критерій рентабельності бізнесу

Задорожнюк Н.А., Волосожар Я.С., Чекан Л.В.
Проблемы занятости и безработицы в украине

Карабаза І.А.
Формування професійних компетентностей у магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» із застосуванням методу «воркшоп»

Коренюк П.І.
Проблеми та особливості формування ринку дорогоцінних металів в Україні

Линник О.І.
Збалансована система обліку та адміністрування податків як основний чинник легкості ведення бізнесу в країнах світу

Лір В.Е.
Формування енергетичної політики України відповідно до глобальної парадигми сталого розвитку

Мартинюк О.А.
Визначення загальносистемних детермінант розвитку харчової промисловості України

Моргачов І.В.
Яка інфраструктура необхідна для високотехнологічної самозайнятості населення

Піменова М.М., Качан А.В., Цівань І.Е.
Бюджетний дефіцит як інструмент стимулювання економічного зростання

Пішенін І.К.
Особливості організації транспортних перевезень продукції агропромислового комплексу

Полятикіна Л.І.
Стимулювання розвитку інвестиційної привабливості підприємств малого бізнесу

Світовий О.М.
Додана вартість виробництва ячменю та його переробки у системі зернопродуктового підкомплексу

Седікова І.О., Коренман М.І.
Огляд кон’юнктури українського та світового ринку зернових

Сухоставець А.І.
Вплив сталого розвитку агарних підприємств на соціальний капітал сільських територій

Тимошенко М.М.
Методичні засади оцінки сталого розвитку сільських територій: алгоритм, структурна схема та інструментарій дослідження

Шелеметьєва Т.В.
Особливості та проблеми державного регулювання розвитку туризму в Україні

Економіка та управління підприємствами

Агій Я.Ю., Сойма С.Ю., Буркуш В.В.
Роль антикризового управління у забезпеченні підвищення ефективності діяльності підприємства

Балановська Т.І., Гогуля О.П.
Розвиток сільського підприємництва в Україні

Брюшкова Н.О., Луць В.Ю.
Система управління інноваційною діяльністю на підприємстві: основні поняття та функції

Васюта В.Б., Галайда Т.О., Ігуш Т.С.
Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Винничук Р.О.
Таланти як особлива категорія працівників організації

Воронько-Невіднича Т.В., Василенко М.В., Лєщин Д.І.
Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища

Дейнега І.О.
Соціальні мережі як ефективний інструмент взаємодії ВНЗ та його стейкхолдерів

Джерелюк Ю.О.
Оцінювання внутрішньої антикризової стійкості туристичного підприємства

Дзеніс О.О.
Вдосконалення стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Дунська А.Р., Глушко Ю.С.
Використання прикладних програмних продуктів при здійсненні аналізу і прогнозу кон’юнктури товарного ринку

Зіньковська Д.В.
Теоретико-методичні аспекти проведення маркетингової діагностики внутрішнього стану підприємства

Зоріна О.І., Фадєєнко В.Ю.
Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах

Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Толочій Р.М.
Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні

Кальченко С.В.
Особливості оцінки розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах

Кофанов О.Є.
Порівняльний аналіз впливу макроекономічних показників на розвиток стартап-індустрії країн світу

Круш П.В., Сірик М.В.
Формування організаційно-економічного механізму управління основними виробничими засобами поліграфічного підприємства

Кузьмак О.І.
Організаційно-економічні аспекти комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств в умовах євроінтеграції

Литвиненко К.О.
Новітні бізнес-моделі на базі блокчейн-технологій

Лозовський О.М., Луженецька Т.В.
Впровадження принципів інноваційного менеджменту у процесі формування корпоративної культури на підприємстві

Матвієнко-Біляєва Г.Л.
Оцінка ефективності підприємницької діяльності

Мєняйлова Г.Є.
Ефективне корпоративне управління, як основа розвитку агрохолдингів в Україні

Могилевська О.Ю., Слободяник А.М.
Економічна сутність інвестиційної привабливості промислового холдингу

Мозгова Г.В., Хомутова О.О.
Основні тенденції в розвитку маркетингових комунікацій

Олійнік О.С.
Концептуальний механізм організації роботи з персоналом

Осадчук І.В., Боліла С.Ю.
Маркетингові аспекти управління сімейними фермерськими господарствами в Україні

Осовська Г.В., Семенюк Т.В., Осовський О.А.
Управлінські рішення та процес їх прийняття на підприємстві

Потюк В.М.
Дослідження експортно-імпортної діяльності світлотехнічних підприємств як складової їх економічної безпеки

Прожога І.В., Мануйлович Ю.М., Сачко О.О.
Євроінтеграція та аспекти Інтернет-торгівлі

Ребрик Ю.С., Павлюченко М.А.
Діагностування фінансового потенціалу підприємства на основі застосування оптимізаційної моделі

Romanovskyi I.
Application of most-likelihood method for sales forecast and its testing in the terms of an industrial enterprise

Рудик Н.І.
Розвиток бюджетування як маркетингової управлінської технології

Самойленко І.О.
Напрями забезпечення політики енергозбереження та енергоефективності підприємств державної форми власності

Ситницький М.В.
Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського Університету

Старинець О.Г.
Оцінка фінансового стану телекомунікаційного підприємства в систем антикризового управління

Тарасюк Г.М., Горшкова Л.О.
Підходи до вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Ткачук Г.Ю.
Стратегії антикризового управління підприємствами металургійної промисловості

Ткачук О.М.
Особливості розвитку конкуренції в бізнес-середовищі

Федірець О.В., Притула А.В., Павлик Р.С.
Збалансована система показників як елемент формування та реалізації стратегії підприємства

Фрей Л.В.
Формування конкурентоздатності автотранспортних послуг на туристичному ринку

Хмарська І.А.
Інноваційні тренди на ринку маркетингових комунікацій та їх вплив на діяльність підприємств легкої промисловості України

Чукурна О.П., Шенгелія Я.Ю.
Аналіз ефективності гендерної реклами в Інтернеті

Шостак Л.В., Петріні В.А.
Трудовий потенціал як рушійна сила ефективного розвитку підприємства

Шумейко В.М.
Вертикальна маркетингова інтеграція переробних підприємств олійно-жирового комплексу України

Янковий О.Г., Буздиган М.О.
Багатовимірний статистичний аналіз виробничої складової ділової активності підприємств газової промисловості

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Гребенікова О.В., Баринова М.В.
Обґрунтування системи показників для оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України

Nikiforov P., Babukh I.
System of banking marketing: theoretical approaches and trends of modern practice

Оніщенко М.Л., Мартиненко В.О.
Проблеми та перспективи розвитку галузі туризму в Україні

Павлова І.О.
Концепція брендостворення сільських територій південного регіону

Пиртко М.С.
Фінансові потреби об’єднаної територіальної громади та механізм їх задоволення

Ткачук В.В.
Формування передумов розвитку галузі рослинництва Хмельницької області

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Бутрим О.В.
Вартість земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення низьковуглецевого землекористування

Дугієнко Н.О., Овчаренко І.О.
Теоретичні засади раціонального сільськогосподарського землекористування

Ковтуняк І.П., Таратула Р.Б.
Bases of cartographed geodesic provision of land-castal works

Муска К.К.
Теоретичні підходи до розуміння сутності дефініцій «рекреаційні ресурси» та «рекреаційний потеціал»

Федина К.М., Пивоварчук Л.В., Сторчак К.С.
Проблеми медичної геології в Україні

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Бессонова С.И., Бессонова А.В.
Современные проблемы демографии в украине и возможные пути их решения

Гетьман О.О., Царюк С.Ю.
Управління підбором і наймом персоналу на підприємстві (організації)

Лаптєв В.І.
Особливості державного управління розвитком людських ресурсів

Лисак В.Ю., Семендяк В.М.
Розвиток людського капіталу: суть, проблеми та перспективи

Литвин О.Ю., Дорогань-Писаренко Л.О., Чіп Л.О.
Збільшення тарифів на послуги з утримання будинків: нагальна потреба чи гра монополістів?

Павлюк Т.І.
Традиційні підходи до вирішення проблем на ринку праці

Гроші, фінанси і кредит

Боровик П.М., Колотуха С.М., Костенко А.Ю.
Сучасні проблеми вітчизняного пенсійного страхування

Рубаха М.В., Брездень Н.І.
Фінансова політика держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів

Брижань І.А., Міняйленко І.В., Метелиця А.С.
Роль криптовалюти у розвитку міст майбутнього

Гудзовата О.О.
Програмування політики функціонування грошово-кредитного сектору в системі фінансової безпеки держави

Далєвська Т.А.
Бюджетне регулювання міжбюджетних відносин

Жмурко Н.В., Митко О.І.
Аналіз тенденцій коливання валютного курсу в Україні

Кисільова І.Ю., Гаркуша О.В.
Фактори формування та методики оцінювання фінансової стійкості страхових компаній України

Криховецька З.М., Калимун Н.М.
Розвиток банківського кредитування малого бізнесу в Івано-Франківській області

Малахова О.Л.
Генезис теоретичних підходів до форм кредиту як економічної категорії

Мединська Т.В., Галас Х.Ю.
Сучасні тенденції формування і розподілу доходів місцевих бюджетів України

Онищенко О.В., Хоменко Л.М., Авраменко О.І.
Еволюція трансфертного ціноутворення в Україні: податковий аспект

Слатвінська М.О.
Ключові проблеми податкової системи та напрями їх усунення

Tsurkan І.M.
Essence and elements of the insurance system

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Антонюк О.Р.
Вектори розвитку системи контролю якості надання аудиторських послуг в Україні

Бєлозерцев В.С., Сірик Т.А., Гузь В.С.
Взаєморозрахунки з покупцями під час продажу основних засобів

Бондаренко Н.М., Ільченко В.В.
Податкова звітність: економічна сутність та її класифікація

Бутко Н.В., Радзіховська Ю.М.
Розвиток інтегрованого обліку суб’єктів підприємництва

Василішин С.І., Ярова В.В.
Методичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрних підприємств

Гаркуша С.А.
Тенденції автоматизації аудиту в бюджетних установах

Івченко Л.В., Лежненко Л.І.
Методологічні проблеми складання фінансової звітності

Кадацька А.М.
Готова продукція рослинництва як об’єкт обліку витрат

Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В.
Теоретичні та практичні аспекти оподаткування операцій із криптовалютами

Кравченко М.В., Кошелюк А.О.
Переваги, недоліки та оптимізація методики первинного обліку нарахування амортизації в аграрних підприємствах

Кужелюк А.В., Маркус О.В.
Економіко-математичне моделювання як інструмент прогнозування фінансової стійкості підприємства

Михайленко О.В., Ніколаєнко С.М., Могилевська Є.О.
Характеристика стану заробітної плати

Пилипів Н.І., Мотиль В.М.
Взаємоузгодженість організації управлінського обліку із розвитком інвестиційного потенціалу будівельного підприємства

Серединська В.М., Загородна О.М.
Аналітичний інструментарій оцінювання результатів діяльності підприємства

Сирцева С.В., Голуб Ю.І., Фікретлі Т.М.
Методичні підходи щодо обліку витрат на соціальний захист працівників підприємств

Статистика

Милашко О.Г.
Оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування одеської області

Пономаренко І.В.
Аналіз молодіжного ринку праці України

Шикіна О.В.
Діагностика однорідності сукупності малих готелів м. Одеси за таксономічним аналізом

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Сікєтіна Н.Г.
Моделювання системи забезпечення економічної ефективності машинобудівного підприємства

Меліхова Т.О.
Методичні підходи забезпечення рівня стійкості економічної безпеки промислових підприємств