Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Редколегія

Головний редактор:
Стройко Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор
(завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського).

Заступник головного редактора:
Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор
(професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського).

Відповідальний секретар:
Данік Наталя Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент
(доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського).

Члени редакційної колегії:
Бородіна Олена Михайлівна, Ph.D, професор економіки
(професор, “Банковні інститут висока школа а.с.”, м. Прага, Чехія).

Бузько Ірина Романівна, доктор економічних наук, професор
(завідувач кафедри міжнародної економіки, проректор з науково-педагогічної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля).

Булатова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор
(завідувач кафедри міжнародної економіки, проректор з наукової роботи Маріупольського державного університету).

Дейнеко Людмила Вікторівна, доктор економічних наук, професор
(завідувач відділу промислової політики Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України).

Кіщак Іван Теодорович, доктор економічних наук, професор
(декан факультету економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського).

Клисінські Януш, доктор економічних наук, професор
(професор кафедри спортивного маркетингу Техніко-Гуманітарної академії м. Бельсько-Бяла, Польща).

Мартинюк Володимир Петрович, доктор економічних наук, професор
(завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки Тернопільського національного економічного університету).

Ніколаєнко Наталя Олександрівна, доктор політичних наук, доцент
(завідувач кафедри політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського).

Стукало Наталія Вадимівна, доктор економічних наук, професор
(завідувач кафедри міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара).

Сухоруков Аркадій Ісмаїлович, доктор економічних наук, професор
аслужений економіст України, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України).

Хвесик Михайло Артемович, доктор економічних наук, професор
(
академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України).

Agata Malak-Rawlikowska, dr inż, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор
(директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій).

Шиян Дмитро Вікторович, доктор економічних наук, професор
(професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця).