Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Трудовий потенціал є важливим складником розвитку підприємства. Якість трудового потенціалу залежить від економічного розвитку держави. Україні необхідно використати зарубіжний досвід формування трудового потенціалу. У статті відображено роль трудового потенціалу та шляхи покращення якості трудових ресурсів.

Ключові слова: потенціал, формування потенціалу, планування, складники потенціалу підприємства.

АННОТАЦИЯ
Трудовой потенциал является важной составляющей развития предприятия. Качество трудового потенциала зависит от экономического развития государства. Украине необходимо использовать зарубежный опыт формирования трудового потенциала. В статье отражены роль трудового потенциала, пути улучшения качества трудовых ресурсов.

Ключевые слова: потенциал, формирование потенциала, планирование, составляющие потенциала предприятия.

ANNOTATION
Labor potential is an important component of enterprise development. The quality of labor potential depends on the economic development of the state. Ukraine needs to use foreign experience in shaping labor potential. The article reflects the role of labor potential, ways to improve the quality of labor resources.

Key words: potential, capacity building, planning, components of enterprise potential.

Завантажити статтю (pdf)