Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтована концепція брендостворення сільських територій Південного регіону. Запропоновано авторське розуміння брендостворення як складника брендингу, пов'язаного зі створенням територіального бренда. Розкрито особливості концепції брендостворення в контексті маркетингової парадигми, а також специфіка сільських територій Південного регіону як об'єкта брендування. Розглянуто структуру піраміди ідентичності бренда, сутність бренд-концепції. Висунуто положення про необхідність формування сукупності брендів сільських територій Південного регіону у вигляді зонтичного бренда, що складається з базового і допоміжних суббрендів.

Ключові слова: бренд, брендинг, брендостворення, концепція, Південний регіон, сільські території.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована концепция брендообразования сельских территорий Южного региона. Предложено авторское понимание брендообразования как составляющей брендинга, связанной с созданием территориального бренда. Раскрыты особенности концепции брендообразования в контексте маркетинговой парадигмы, а также специфика сельских территорий Южного региона как объекта брендирования. Рассмотрена структура пирамиды идентичности бренда, сущность бренд-концепции. Выдвинуто положение о необходимости формирования совокупности брендов сельских территорий Южного региона в виде зонтичного бренда, состоящего из базового и вспомогательных суббрендов.

Ключевые слова: бренд, брендинг, брендообразование, концепция, сельские территории, Южный регион.

ANNOTATION
The article substantiates the concept of branded-patterning of rural territories of the Southern region. The author's understanding of brand formation as a component of branding associated with the creation of a territorial brand is offered. The peculiarities of the concept of brand formation in the context of the marketing paradigm are revealed, as are the specific features of the rural territories of the Southern region as an object of branding. The structure of the brand identity pyramid, the essence of the brand concept, is considered. A provision was made on the need to form a set of brands of rural territories of the Southern region in the form of an umbrella brand consisting of basic and auxiliary subbrands.

Key words: brand, branding, brand formation, concept, rural territories, Southern region.

Завантажити статтю (pdf)