Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемі нерівності як суспільного та економічного явища. Розглянуто питання добробуту, бідності та економічного зростання у розрізі явища нерівності. Досліджено постулати зменшення бідності і нерівності, концептуальні зв'язки між нерівністю і зростанням. Розглянуто погляди провідних науковців на проблеми нерівності у суспільстві. Зроблено висновок щодо можливого спротиву нерівності в умовах глобалізації.

Ключові слова: добробут, економічний ріст, зростання, нерівність, нерівномірність розподілу, соціальна справедливість.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме неравенства как общественного и экономического явления. Рассмотрены вопросы благосостояния, бедности и экономического роста в разрезе явления неравенства. Исследованы постулаты уменьшения бедности и неравенства, концептуальные связи между неравенством и ростом. Рассмотрены взгляды ведущих ученых на проблему неравенства в обществе. Сделан вывод о возможном сопротивлении неравенства в условиях глобализации.

Ключевые слова: благосостояние, неравенство, неравномерность распределения, рост, социальная справедливость, экономический рост.

АNNOTATION
The article considers the problem of inequality as a social and economic phenomenon. The authors consider welfare, poverty, economic growth through the phenomenon of inequality. The basic tenets of reducing poverty and inequality are given. Conceptual connections between inequality and growth are noted. The authors suggest leading scientists thought on the issue of inequality. In conclusion the authors point out that it should be expected the emergence of resistance to the phenomenon.

Keywords: economic growth, growth, inequality, social justice, uneven distribution, welfare.

Завантажити статтю (pdf)