Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті визначено роль малого бізнесу в розвитку економіки регіону. Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області за 2015–2017 роки. Досліджено основні тенденції банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу в регіоні. Охарактеризовано основні чинники незацікавленості банків та малого бізнесу в укладенні кредитних угод протягом аналізованого періоду. Визначено перспективні напрями активізації кредитування малого бізнесу.

Ключові слова: малий бізнес, банківський кредит, регіон, міжнародні фінансові організації.

АННОТАЦИЯ
В статье определена роль малого бизнеса в развитии экономики региона. Проведен анализ развития малого предпринимательства в Ивано-Франковской области за 2015–2017 годы. Исследованы основные тенденции банковского кредитования субъектов малого бизнеса в регионе. Охарактеризованы основные факторы незаинтересованности банков и малого бизнеса в заключении кредитных сделок в течение рассматриваемого периода. Определены перспективные направления активизации кредитования малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, банковский кредит, регион, международные финансовые организации.

ANNOTATION
The role of small business in the development of the regional economy is defined. The position of development of small business in Ivano-Frankivsk region on the period of 2015–2017 is analyzed. The main tendencies of bank lending of small businesses in the region are investigated. The main factors of lack of interest of the banks and small business to negotiate credit agreements during the analyzed period are described. The main ways of activating small business lending are determined.

Key words: small business, bank credit, region, international financial organizations.

Завантажити статтю (pdf)