Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Окреслено напрями формування методологічного фундаменту та методичної бази, механізми та засоби стимулювання цивілізаційного вибору людини через формування та актуалізацію матриці «інакше можливого» як джерела детонації практичного перетворення в ритміці формотворчість – культуротворчість – свободотворчість. Визначено відповідне коло проблем гуманізації суспільного життя та механізмів їх вирішення на всіх рівнях системи управління. Методологія перетворених форм дає змогу опрацювати механізми сприяння або сповільнення процесів суспільного розвитку. Ірраціональні перетворені форми виникають та розгортаються під впливом біологізму, суб’єктивізму, солідарності. Визначено теоретичне підґрунтя та необхідність подолання ірраціональних перетворених форм.

Ключові слова: розвиток, соціальна система, самоорганізація, трансформація, еліта.

АННОТАЦИЯ
Определены направления формирования методологического фундамента и методической базы, механизмов и средств стимулирования цивилизационного выбора человека, в том числе с помощью формирования и актуализации матрицы «иначе возможного» как источника детонации практического преобразования. Определен соответствующий круг проблем гуманизации общественной жизни и механизмов их решения на всех уровнях системы управления, связанных с деятельностью и особенностями элиты. Методология превращенных форм позволяет выявить механизмы стимулирования или замедления процессов общественного развития. Иррациональные превращенные формы возникают и развиваются под влиянием биологизма, субъективизма, солидарности.

Ключевые слова: развитие, социальная система, самоорганизация, трансформация, элита.

ANNOTATION
The author outlines the directions of forming the methodological foundations and the methodological framework, the mechanisms of the stimulating the civilization to use the matrix of the "other-possible" as a source of practical detonation of the society’s transformation.This determines the appropriate range of issues of the social life’s humanization and the mechanisms of the social problems’ decisions at all levels of the governance. Proposed methodology allows to make use of the simulacrum’s mechanisms for facilitating or slowing the processes of social development. Author has studied the irrational simulacrum under the influence of the biologism, the subjectivity and the solidarity. Theoretical basis and methods of overcoming of the irrational simulacrums are used to determine the basis for constructing a new matrix "other-enable" by elites or elite’s irrational simulacrums.

Keywords: development, social system, self-organization, transformation, elite.

Завантажити статтю (pdf)