Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 17. Червень 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Андриенко В.М.
Методологии, методы и инструменты исследования финансово-экономических кризисов

Гончарова В.А.
От экономического человека к личности

Логоша Р.В.
Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в України

Лопа Л.В., Козирєв В.А.
Формування інформаційного суспільства у світі та місце економіки знань у цьому процесі

Салатюк Н.М.
Економічні наслідки та проблеми функціонування ТНК в Україні в умовах глобалізації світової економіки

Сардак С.Е., Братчікова Ю.К.
Трансформація когнітивних підходів до пізнання

Стадник Г.В., Островський І.А., Федотова Ю.В.
Трансакційний складник розвитку вищої освіти в Україні

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бурачек І.В., Дардалевич В.В.
Сучасний стан зовнішньої торгівлі Житомирської області: проблеми та перспективи розвитку

Василиця О.Б.
Торговельно-економічні відносини України та США на сучасному етапі

Єгоров А.О., Лазнева І.О.
Банківський союз як один із заходів урегулювання макроекономічних дисбалансів та стабілізації Єврозони

Коваленко С.І.
Постмодерновий вектор розвитку концепцій міжнародної економічної інтеграції

Мухамедова Д.Р., Антоненко К.В.
Трудова міграція України як складова економічних процесів

Огієнко А.В., Огієнко М.М.
Пошук ділових партнерів для українських товаровиробників на ринку країн ЄС

Олійник А.А.
Проблеми партнерських відносин держав з МВФ у сфері національної валютної безпеки

Попова А.М.
Перспективи розвитку міжнародного туризму як засобу підвищення експортного потенціалу України

Proskurnina N.V.
Ukraine on the way to sustainable development: the experience of European countries

Романуха О.М.
Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму

Рубан Т.С.
Сучасні трактування посередництва у світовій економіці

Слюсаренко А.В.
Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України

Сторожук О.В., Свириденко Г.М.
Митно-тарифне регулювання як фактор забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави в умовах євроінтеграції

Ткаленко С.І.
Масштаби і глибина глобалізації економіки України

Хитра О.В.
Синергетичний підхід до аналізу категорійного апарату зовнішньоекономічної діяльності

Чернышова Л.А., Кот Е.В., Козуб В.А.
Политика привлечения кредитных ресурсов предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности

Чмут А.В., Осадчий О.Д.
Сутність аутсорсингу та тенденції його розвитку на міжнародних ринках
(стаття вилучена за рішенням Вченої ради МНУ ім. В.О. Сухомлинського)

Чобіток В.І., Черняєва А.О.
Механізм формування і використання міжнародних фінансів

Економіка та управління національним господарством

Артеменко А.К., Булах О.А.
Підвищення ефективності використання мотиваційного механізму у сільськогосподарському підприємстві

Біла І.С., Насікан Н.І.
Бізнес-середовище в Україні

Блага В.В., Доломан К.А., Гордієнко Є.А.
Гендерний аналіз українського ринку праці

Гнаткович О.Д., Гриньох Н.В.
Оцінка привабливості туристичних ресурсів карпатського регіону

Довжик О.О.
Організаційно-управлінські трансформації умов функціонування сільськогосподарських підприємств

Єніна А.О.
Порушення податкового законодавства як загроза регіональному розвитку України

Завадських Г.М.
Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону

Колосок А.М., Оболончик А.В.
Соціальний аналіз проекту фестивалю візуального мистецтва

Можайкина Н.В.
Институциональный анализ поведения домохозяйств на рынке труда

Нечипоренко О.М.
Сучасні стратегії економії та підвищення продуктивності поливної води

Пінчук Д.В.
Державне регулювання сфери торгівлі лікарськими засобами

Полковниченко С.О., Козловська С.М., Середюк І.О.
Сучасні тенденції розвитку малого аграрного підприємництва в Україні

Рябченко К.Н.
Влияние глобальных факторов на формирование продовольственного рынка в Украине

Сливінська О.Б.
Інноваційні процеси в розвитку аграрного сектору України

Шишкевич О.С., Чорний С.Ю.
Державне регулювання та побудова організаційно-економічних заходів зростання ефективності виробництва зерна

Економіка та управління підприємствами

Андрущенко Н.О.
«Людина» в історії економічної думки

Бакало Н.В.
Вимоги до працівника туристичної сфери та їх етичні норми поведінки

Бєлікова М.В.
Сучасні тенденції музейного менеджменту в Україні

Божко М.В.
Тенденції зміни обсягів виробництва в сільськогосподарських підприємствах України

Боковець В.В.
Політика державної підтримки інноваційної діяльності підприємства

Васильців Т.Г., Максимюк С.О., Керницький І.С.
Організаційно-економічні аспекти забезпечення економічної безпеки суб’єктів бізнесу

Великий Ю.М., Велика О.Ю.
Особливості дивідендної політики українських корпорацій

Власенко О.С., Чарикова Ю.В.
Мотивація персоналу в умовах кризи

Вовк О.М., Кравчук Н.М.
Теоретико-методичні основи управління прибутковістю транспортних підприємств

Волгіна Н.О., Славута О.І.
Особливості програмно-цільового підходу до оцінки ефективності капітального ремонту багатоквартирних будинків

Галайда Т.О., Соломаха О.М.
Ефективна система оцінювання персоналу підприємства як напрям розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Гелеверя Є.М., Сумець Н.В.
Антикризове управління підприємством: теоретичні та методичні аспекти

Гірман А.П., Михалко Ю.Р.
Організація праці в Україні і закордоном

Гірман А.П., Хоменко О.С.
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці (на прикладі машинобудівної промисловості)

Гноєвий В.Г., Борт Л.О., Баканов Д.В.
Корпоративні інноваційні системи як механізм управління інноваційним розвитком підприємства

Гордей О.Д., Черевко Ю.Л.
Особливості стратегії розвитку підприємництва в Україні

Гресь-Євреінова С.В.
Менеджмент готельно-ресторанного комплексу «Khortitsa Palase»

Громова А.Є., Діхтяренко М.О.
Аналіз податкових тенденцій в оподаткуванні єдиного податку згідно з податковим кодексом

Гуменюк О.Г.
Використання SWOT-аналізу як основного інструменту стратегічного управління

Дончак Л.Г., Ціхановська О.М.
Розвиток малого та середнього бізнесу – запорука стабільності Вінниччини

Євтушенко В.А., Ляшевська В.І., Соколова В.В.
Покращення ефективності нормування інтелектуальної праці як фактор вдосконалення антикризового управління ЗЕД українських компаній

Євтушенко В.А., Кудінова М.М., Пастухова Н.В.
Управління операційною інфраструктурою промислового підприємства у сучасних умовах

Заровна Н.П.
Конкурентоспроможність малих підприємств як складник соціально-економічної стабілізації

Salun M., Dominic Mcloughlin, Zaslavska K.
Trust at the workplace: experience of Ukrainian IT-companies

Івашина Л.Л.
Перспективи та проблеми кейтерингу в Україні

Іскра В.В.
Оцінка ефективності використання оборотних коштів за допомогою кореляційно-регресійного підходу на прикладі ПАТ «Індустріальна молочна компанія» (ІМС)

Колосок А.М., Конюх І.М.
Теоретичні аспекти інвестиційного проектування

Конєва І.І.
Фінансове прогнозування виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Коноплянникова М.А.
Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи

Котельникова Ю.М., Шеврекука С.С.
Удосконалення логістичних процесів на підприємстві шляхом автоматизації складу

Коюда В.О., Костіна О.М.
Діагностика змін у діяльності підприємств у процесі антикризового управління

Крамарчук С.П., Гугул О.Я.
Управління інфраструктурою туристичного підприємства: теоретичні аспекти

Кривокульська Н.М., Богач Ю.А.
Екологічний франчайзинг та аутсорсинг як інноваційні інструменти ведення бізнесу

Майборода О.Є., Карікова Ю.О.
Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства

Малишко Є.О.
Оцінка функціональних елементів використання фінансової діагностики підприємства

Мартиненко В.П., Кушик І.Л.
Управління рентабельністю сільськогосподарських підприємств

Матвій І.Є.
Інноваційна діяльність підприємств: тенденції, чинники впливу та шляхи активізації

Махначова Н.М., Мідляр А.К.
«Soft Skills» керівника підприємства

Обидєннова Т.С.
Вплив рівня кваліфікації кадрів промислових підприємств на якість виготовленої продукції

Obiziuk V.M.
Estimation of weighted average cost of capital

Орлова К.Є.
Теоретичні засади управління бізнесом

Павелко В.Ю.
Розвиток неавіаційної діяльності аеропортів України

Павлова К.І., Рудняєва К.О.
Аналіз впливу валютних ризиків на економічні результати підприємства

Пащенко О.П.
Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу

Подзігун С.М.
Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння сутності стратегічного управління

Полятикіна Л.І.
Диверсифікація виробництва як економічний інструмент підвищення рівня розвитку підприємств малого бізнесу

Родіна О.В.
Історичний розвиток категорії «витрати»

Романчукевич М.Й.
Вдосконалення методики вибору стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки

Рудика В.І., Косарєва І.П., Величко Н.В.
Напрями та стратегія запобігання банкрутства суб’єктів господарської діяльності

Рудика В.І., Сукрушева Г.О., Гонтар Т.Ю.
Теоретична сутність категорії «власний капітал підприємства»

Savchuk Y.O.
The problem of choosing the financial strategy of industrial enterprise

Середа Н.М.
Особливості міжнародного туризму та тенденції розвитку авіаційної галузі

Синиціна Ю.П., Дунайчук С.М., Алєксеєнко І.А.
Механізм антикризового управління персоналом промислового підприємства

Сухомлин Л.В., Углава А.О.
Оцінка та управління ризиками впровадження інформаційних технологій на сучасних промислових підприємствах

Трач Р.В.
Сучасний стан розвитку стратегічного управління будівельним підприємством

Тюленєва Ю.В., Майстренко Н.В.
Роль логістичних витрат у підвищенні ефективності управління логістичними процесами підприємств АПК

Фурик В.Г., Тітова К.С., Тямушева В.М.
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємств

Хохлов М.П., Царенко Т.С.
Теоретична сутність фінансового результату та прибутку підприємства

Ціпуринда В.С.
Взаємозв’язок і взаємна узгодженість основних функцій в управлінському циклі підприємства

Чернишов В.В.
Реалізація моделі діагностики фінансового стану щодо напрямів підвищення фінансової стійкості підприємства

Чижишин О.І.
Управлінські аспекти раціоналізації використання грошових ресурсів підприємства

Чукурна О.П., Давидова Г.В.
Профіль інтернет-аудиторії України в контексті розвитку е-комерції

Чукурна О.П., Чмир В.О., Егорова К.П.
Технології цифрового маркетингу у проведенні промоакцій в електронній комерції країн Європи

Шарко В.В., Лояніч Г.С.
Стріт-ритейл як тренд розвитку роздрібної торгівлі міста

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Вєтрогон О.В.
Особливості забудови мікрорайонів у сучасний період

Harkava V.F.
The improved utilization of the potential of the region

Клименко Ю.М., Мартьянов М.П.
Регіональна інноваційна система як критично необхідний складник для формування інноваційно орієнтованої економіки регіону

Сочка К.А.
Регіональні особливості функціонування туристично-рекреаційної сфери Закарпатської області в умовах соціально-економічних трансформацій

Тебенко В.М., Болтянська Л.О.
Проблеми та тенденції розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької області

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Кожухівська Р.Б.
Використання екологічних елементів у логістичній сфері

Лепетюха Н.В.
Ринок енергоресурсів України: сучасний стан та проблеми розвитку

Масленнікова В.В.
Підвищення ефективності використання земельних угідь у сільському господарстві

Сірик Л.О.
Розвиток логістичної інфраструктури в контексті забезпечення еколого-економічної безпеки

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Герчанівська С.В., Стемковська І.В.
Особливості маркетингових досліджень ринку праці

Гетьман О.О., Білодід А.О.
Інноваційні методи розвитку персоналу

Зелінська А.М., Копитова І.В.
Сучасний стан та тенденції розвитку ринку праці в Україні

Кальницька М.А.
Соціальна безпека: поняття та рівні дослідження

Кравченко О.О.
Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності

Полоус О.В.
Особливості управління розвитком людського капіталу в умовах інноваційної економіки

Роєнко В.І., Єфремова Н.Ф.
Соціальний захист населення – важлива складова соціальної політики

Сенів Л.А.
Міграційні «дивіденди» як джерело інвестиційного потенціалу населення

Гроші, фінанси і кредит

Алексєєнко І.І.
Визначення факторів впливу на інвестиційну привабливість підприємства

Андрійченко Ж.О.
Визначення напрямів інституційних змін для забезпечення ефективного функціонування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу

Биховченко В.П., Ксьонжик В.В.
Стратегія управління грошовими потоками на підприємстві

Внукова Н.М., Колодізєв О.М., Чмутова І.М.
Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Галущак В.В.
Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України

Гранько К.Б.
Встановлення напрямів залучення коштів підприємствами для будівництва житлової нерухомості

Даценко Г.В.
Податок на прибуток: зарубіжний досвід та сучасний стан, контроль розрахунків зі сплати податку

Добринь С.В.
Вибір стратегічних альтернатив щодо підвищення фінансового потенціалу підприємства

Євенко Т.І.
Оцінка прибутковості та джерел формування прибутку підприємства на прикладі ТОВ «Козацьке» Бобровицького району Чернігівської області

Жердецька Л.В., Кореневська Д.К., Шестова О.Ю.
Методичні підходи до оцінки витрат на підтримання системної стабільності банківського сектору

Запорожець С.В.
Пріоритетні напрями ефективного функціонування моделі іпотечного ринку в Україні

Карєлов М.В.
Економічна сутність та методи оцінки ліквідності банку

Колесник В.М., Артеменко Д.А.
Проблеми становлення та перспективи розвитку електронних грошей в Україні

Коренюк Л.В.
Особливості формування місцевих бюджетів на регіональному рівні

Кретов Д.Ю.
Особливості розвитку кредитування банками України корпоративних клієнтів

Куліш Г.П., Кірсенко Ю.В.
Механізм формування капіталу банку в сучасних умовах

Литвинюк О.В., Карпов М.О.
Методичні підходи до оцінки бізнес-моделей системних банків України на засадах багатовимірного кластерного аналізу

Малахова О.Л.
Регулювання діяльності банків у контексті забезпечення фінансової безпеки держави

Маринюк Л.В.
Ціни та механізм ціноутворення в сучасних комерційних банках

Марич М.Г., Марич А.В.
Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку

Мороз Н.М.
Передумови створення ефективного ринку синдикативного кредитування в Україні

Новікова Т.В., Нiконенко Ю.I.
Організація системи управління фінансовим розвитком банку

Пантєлєєва К.О.
Теоретичне підґрунтя формування інституту міжнародної допомоги

Пєнська І.О., Шмат О.Є.
Сучасні тенденції фінансування видатків місцевих бюджетів України

Пріхно І.М.
Новітні підходи до фінансування соціальної сфери

Сидорович О.Ю.
Функції і принципи оподаткування в контексті інституціонального ракурсу дослідження

Скрипник Ю.В.
Боргові тенденції в контексті монетарних аспектів макроекономічної динаміки

Стеценко Т.В., Корнівська В.О., Назарова Н.В.
Оцінка соціального ефекту бюджетних видатків соціального спрямування в Україні

Суханова А.В.
Інвестиційна діяльність підприємств в Україні

Тарасевич Н.В., Марковський А.В.
Впровадження міжнародного досвіду банківського кредитування суб’єктів малого бізнесу

Терещенко В.Л., Терещенко В.В.
Проблема управління державним боргом в Україні

Чернодубова Е.В.
Основні фактори впливу на прибутковість підприємств

Швець Ю.О., Бахметова Я.Ю.
Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи в Україні та ЄС

Шептуха О.М., Волвенкова М.М., Коротка О.О.
Управління ризиком ліквідності і платоспроможності банку

Штефан Л.Б., Москалюк О.В.
Основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні

Ящук Т.А.
Система вищої освіти в Україні та її фінансування

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Августова О.О.
Організація обліку витрат на виробничих підприємствах

Артеменко Н.В.
Облікова політика установ державного сектору: сучасні підходи, порядок та умови зміни

Волкова Н.А., Сніткіна І.А.
Методичні підходи до аналізу кризового стану та схильності до банкрутства

Гільорме Т.В., Бутильська А.С.
Удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліку виплат працівникам підприємства

Головай Н.М., Волинець В.І., Гордополова Н.В.
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток бухгалтерської професії в Україні

Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д.
Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств

Демиденко С.Л., Томчук Р.Р.
Організація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

Домбровська Н.Р.
Економічна квінтесенція та класифікація оборотних активів підприємства

Дьордяй В.П., Макарович В.К.
Класифікація операційних витрат підприємств енергорозподільчої галузі

Костюченко В.М., Бондарь А.С.
Євроконвергенція бухгалтерського обліку: досвід Італії

Крот Ю.М., Пастернак Я.П.
Додаткові статті балансу: необхідність виділення та порядок заповнення

Мельник Н.Г., Михайлишин Н.П.
Бухгалтерський облік у системі заходів боротьби з корупцією

Остапенко Т.М.
Сучасний механізм нівелювання положень стандарту бухгалтерського обліку № 30 «Біологічні активи»

Пасенко Н.С.
Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства

Пилипенко К.А.
Адміністративні обмеження експортних та імпортних операцій в Україні

Пилипенко С.М., Новак У.П., Шутка С.Є.
Інвестиційна нерухомість: проблеми обліку

Писарчук О.В.
Місце стратегічного обліку в системі управління інноваційним розвитком сучасного підприємства

Погрібняк Д.С.
Розвиток організації бухгалтерського обліку об’єднань підприємств

Романенко О.А., Комірна О.В.
Аналіз інтегрованої звітності у забезпеченні сталого розвитку суспільства

Семчук І.В., Мазур В.Г.
Консолідована фінансова звітність за сегментами у системі управління групою підприємств

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Шанусь О.В.
Відображення показників продуктивності праці у внутрішній звітності підприємства: управлінський аспект

Томчук В.В.
Контроль грошових потоків та його інформаційне забезпечення у сільськогосподарських підприємствах

Статистика

Вдовин М.Л., Брода А.Р.
Статистичне моделювання інвестиційних ризиків в умовах ринку

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Begun S., Levchuk A.
Concept of econometrics and main stages of econometric analysis

Лапшин В.І., Кузніченко В.М.
Товарнa структура міжнародної торгівлі України у 2016 році

Лось В.О., Тищенко А.І.
Аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності запорізького регіону засобами фрактального аналізу

Юрченко М.Е.
Применение вероятностных методов при моделировании спроса на продукцию

Данік Н.В.
Оптимізація банківського нагляду в Україні відповідно до європейських стандартів

Ушенко Н.В.
Соціальна відповідальність держави

Голомб В.В.
Аналіз тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг