Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено можливості та особливості використання форм міжнародних розрахунків під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) українськими підприємствами. Проаналізовано динаміку основних показників та сучасний стан ЗЕД України. Виявлено основні форми міжнародних розрахунків, які необхідні під час ведення ЗЕД, та виокремлено особливі форми розрахунків, що стосуються саме українських підприємств. Наведено основні проблеми використання форм міжнародних розрахунків, з якими зіштовхуються українські підприємства під час ведення ЗЕД. Розроблено рекомендації щодо здійснення міжнародних розрахунків суб’єктами господарювання в Україні.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні розрахунки, форми розрахунків, підприємство, акредитив, інкасо, авансовий платіж, банківський переказ, банківська гарантія.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены возможности и особенности использования форм международных расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) украинскими предприятиями. Проанализированы динамика основных показателей и современное состояние ВЭД Украины. Выявлены основные формы международных расчетов, необходимых при ведении ВЭД, и выделены особые формы расчетов, касающиеся именно украинских предприятий. Приведены основные проблемы использования форм международных расчетов, с которыми сталкиваются украинские предприятия при ведении ВЭД. Разработаны рекомендации по осуществлению международных расчетов субъектами хозяйствования в Украине.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, международные расчеты, формы расчетов, предприятие, аккредитив, инкассо, авансовый платеж, банковский перевод, банковская гарантия.

АNNOTATION
In the article the possibilities and peculiarities of the use of forms of international settlements in the implementation of foreign economic activity (foreign economic activity) by Ukrainian enterprises are highlighted. The dynamics of the main indicators and the current state of foreign economic activity of Ukraine are analyzed. The main forms of international calculations that are necessary for conducting foreign economic activity are revealed, and special forms of calculations, which concern Ukrainian enterprises, are specified. The main problems of using forms of international settlements, which Ukrainian enterprises face when conducting foreign economic activity, are presented. Recommendations on the implementation of international settlements by economic entities in Ukraine are developed.

Keywords: foreign economic activity, international settlements, forms of payments, enterprise, letter of credit, collection, advance payment, bank transfer, bank guarantee.

Завантажити статтю (pdf)