Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню традиційних та інноваційних інструментів системи маркетингових комунікацій. Для досягнення мети розкрито сутність та значення маркетингових комунікацій. Проаналізовано класичний інструментарій системи маркетингових комунікацій. Розглянуто поняття ATL-, BTL- та TTL-реклами. Наведено результати пошуку досліджень передових компаній щодо технологічних інновацій в маркетингу. Це дало змогу встановити основні тенденції в розвитку маркетингових комунікацій, визначити особливості та переваги інноваційних комунікаційних інструментів.

Ключові слова: маркетингові комунікації, реклама, інструменти маркетингових комунікацій, інновації, цифровий маркетинг, система маркетингових комунікацій.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию традиционных и инновационных инструментов системы маркетинговых коммуникаций. Для достижения цели раскрыты сущность и значение маркетинговых коммуникаций. Проанализирован классический инструментарий системы маркетинговых коммуникаций. Рассмотрены понятия ATL-, BTL- и TTL-рекламы. Приведены результаты поиска исследований передовых компаний технологических инноваций в маркетинге. Это позволило установить основные тенденции в развитии маркетинговых коммуникаций, определить особенности и преимущества инновационных коммуникационных инструментов.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, инструменты маркетинговых коммуникаций, инновации, цифровой маркетинг, система маркетинговых коммуникаций.

АNNOTATION
The article is devoted to the research of traditional and innovative tools of the marketing communications system. To achieve the goal, the essence and significance of marketing communications were revealed. The classic toolkit for the marketing communications system was analyzed. The concept of ATL-, BTL- and TTL-advertising was considered. The results of the research of leading companies on technological innovations in marketing were presented. This made it possible to establish the main trends in the development of marketing communications, to identify the features and benefits of innovative communication tools.

Key words: marketing communications, advertising, tools of marketing communications, innovations, digital marketing, system of marketing communications.

Завантажити статтю (pdf)