Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти оподаткування операцій із криптовалютами. Проаналізовано правове регулювання криптовалют та операцій із ними в різних країнах світу. Досліджено податковий режим операцій із криптовалютами різних країн світу. З'ясовано, що оподаткування операцій із криптовалютами у країнах – членах ЄС здійснюється відповідно до законодавства країн Європейського Союзу. Винятком є податок на додану вартість. Розкрито підходи до визначення правового статусу криптовалют та оподаткування операцій із криптовалютами в Україні.

Ключові слова: криптовалюта, операції з криптовалютами, криптовалютний бізнес, правове регулювання, оподаткування операцій із криптовалютами.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты налогообложения операций с криптовалютами. Проанализировано правовое регулирование криптовалют и операций с ними в различных странах мира. Исследован налоговый режим операций с криптовалютами разных стран мира. Выяснено, что налогообложение операций с криптовалютами в странах – членах ЕС осуществляется в соответствии с законодательством стран Европейского Союза. Исключением является налог на добавленную стоимость. Раскрыты подходы к определению правового статуса криптовалют и налогообложения операций с криптовалютами в Украине.

Ключевые слова: криптовалюта, операции с криптовалютами, криптовалютный бизнес, правовое регулирование, налогообложение операций с криптовалютами.

ANNOTATION
The aim of this paper is to consider of theoretical and practical aspects of the taxation of cryptocurrencies transactions. The legal regulation of cryptocurrencies and transactions with them in different countries of the world has been analyzed. The tax regime for cryptocurrencies transactions in different countries of the world has been investigated. It was clarified that taxation of cryptocurrencies transactions in the EU member states is carried out in accordance with the legislation of the countries of the European Union. The exception is the value added tax. Approaches to determining the legal status of cryptocurrencies and taxation of cryptocurrencies transactions in Ukraine are disclosed.

Key words: cryptocurrency, cryptocurrencies transactions, cryptocurrency business, legal regulation, taxation of cryptocurrencies transactions.

Завантажити статтю (pdf)