Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано фактори, які впливають на сталий розвиток сільських територій. Розглянуто побудову корпоративної соціальної відповідальності великих аграрних підприємств. У дослідженні використано доступні Інтернет-джерела та звіти компаній про соціальну відповідальність. Проведено аналіз діяльності шести крупних агрокомпаній: «Кернел», «Укрландфармінг», «Миронівський хлібопродукт», «Мрія», «Монсанто», «Астарта». Доведено, що суспільна діяльність сприяє розвитку соціального капіталу агарної сфери.

Ключові слова: капітал, соціальний капітал, сільська територія, аграрна сфера, сталий розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы факторы, влияющие на устойчивое развитие сельских территорий. Рассмотрено построение корпоративной социальной ответственности крупных аграрных предприятий. В исследовании использованы доступные Интернет-источники и отчеты компаний о социальной ответственности. Проведенный анализ деятельности шести крупных агропредприятий: «Кернел», «Украндфарминг», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Монсанто», «Астарта». Доказано, что общественная деятельность способствует развитию социального капитала аграрной сферы.

Ключевые слова: капитал, социальный капитал, сельская территория, аграрная сфера, устойчивое развитие.

АNNOTATION
The article analyzes the factors affecting the sustainable development of rural areas. The construction of creation of corporate social responsibility of large agrarian enterprises. The research uses available internet resources and corporate social responsibility reports. We analyzed the activities of six large agro companies namely Kernel, Ukrlandfarming, Mironivsky hliboproduct, Mriya, Monsanto, Astarta. Such activities contribute to the development of the social capital of the agrarian sector.

Keywords: capital, social capital, rural area, agrarian sphere, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)