Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 13. Жовтень 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Айвазовський В.В.
Інституціоналізація принципів соціальної справедливості

Гордиенко В.О., Борвинко Э.В.
Исторические аспекты внедрения программно-целевой методологии планирования

Городняк І.В.
Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств

Каліновський Р.О.
Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики в Україні: сутність та шляхи вдосконалення

Курбет О.П.
Київська політекономічна школа про місце залізничного транспорту в господарському житті країни

Личковська М.Р.
Трансформація поняття «стандартна занятість» у новій економіці

Македон В.В.
Геоекономіка та її вплив на стратегії розвитку національної економіки країни: теоретико-методологічний підхід

Свідер О.П.
Відмітні характеристики категорії «прямі іноземні інвестиції»

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Алєксєєва Ю.І., Голубенко В.А.
Торгово-промислова палата – суб’єкт бізнес-інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності регіону

Антонюк Б.О., Гороховська Н.В.
Стратегічні напрямки конкурентного розвитку Китаю в XXI столітті

Ганін В.І., Резніченко О.А.
Роль міжнародного кредиту та діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні

Деділова Т.В., Пушкарьова Н.А., Кабанець М.С.
Аналіз взаємодії України та ЄС за проектом TRASECA в сфері безпеки дорожнього руху

Kakhovich Y.O., Németh Y.I.
Output of Ukrainian companies to the foreign markets by example of the EU market

Кривов’язюк І.В.
Сучасне трактування та динамізм розвитку сектору транснаціональних корпорацій світу

Матросова Л.М.
Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі в Україні: загрози та ризики

Поляков М.В.
Сутність та прояви інтелектуалізації світогосподарського розвитку

Попель С.А.
Функціонування таргетинг–центрів: міжнародний аспект

Самборська О.Ю.
Досвід аграрних інтеграцій в розвинутих країнах світу

Хачатрян В.В., Богацька Н.М.
Змістовні особливості категорії «підприємницький потенціал» в умовах євроінтеграції та глобалізації

Цибуляк А.Г.
Міжнародний аспект розвитку екологізації економіки України

Економіка та управління національним господарством

Бедик Ю.М.
Значення ПДВ у системі універсальних акцизів

Вишневська О.М., Синякова А.В.
Тінізація і гарантування економічної безпеки держави

Волошин В.І., Семак Б.Б., Васильців В.Г.
Стан, передумови та чинники розвитку сектору інформаційних технологій в Україні та їх вплив на економічну безпеку держави

Деренько О.О.
Оцінка попиту на рибу та рибну продукцію в умовах глобальних трансформаційних процесів

Козлянченко О.М.
Теоретичні аспекти антикризового державного регулювання сільськогосподарського машинобудування

Курило Л.І., Удовиченко С.М., Сльозко Т.М.
Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки

Курмаєв П.Ю., Стойка С.О., Франченко Л.О.
Теоретичні основи функціонування ринку електроенергії в Україні

Матвійчук Н.П., Мудрак Р.П.
Стан галузі садівництва України та визначення перспективних напрямів її функціонування

Мекшун Л.М.
Актуальні проблеми житлово-комунального господарства України та шляхи їх вирішення

Павлів В.В., Федун І.Л.
Побудова механізму функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення

Павлова Г.Є., Приходько І.П.
Організаційний підхід формування інформаційно-аналітичної підсистеми управління розвитку аграрного сектора національної економіки

Пішенін І.К.
Науково-методичний підхід до побудови конкурентоспроможної системи освіти у транспортній галузі

Плинокос Д.Д., Бойченко В.С., Коваленко М.О.
Дослідження впливу внутрішньо переміщених осіб на стан ринку праці України

Потьомкін С.К., Козлова І.М.
Аналіз структури доходів та витрат домогосподарств

Prisyazhnyuk A.Yu.
Modern imperative in cluster management

Редьква О.З., Башинська М.І.
Основні форми і методи забезпечення економічної безпеки машинобудівного комплексу

Станасюк Н.С.
Умови розвитку промислового потенціалу України

Судакова О.І., Попова В.В., Медведовская Т.П., Мещеряков О.С.
Діагностика в системі управління економічною безпекою підприємства

Тернова А.С., Сіренко С.О.
Інноваційні аспекти конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості

Черничко Т.В., Кучінка Т.В., Бабич Л.І.
Канал банківського кредитування як джерело фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів економічної діяльності

Шаповалов В.В.
Державне регулювання ринку праці: теоретичний аспект

Економіка та управління підприємствами

Басенко І.В., Савенко О.С., Клочан В.В.
Інформаційне забезпечення управління аграрних підприємств

Бричко А.М.
Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств

Войченко Т.О., Леонтьєва І.О.
Створення ефективного управління потоками інформації в середовищі воднотранспортного підприємства

Гаврилюк Н.М.
Оцінка рівня логістичного контролінгу на автотранспортному підприємстві

Глєбова А.О.
Інформаційно-інноваційні технології в процесах туристичного обслуговування

Гринчуцький В.І., Микитюк В.П.
Взаємозв'язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємства

Гуржій Н.М., Оверченко А.І.
Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії

Дудик І.Ю., Шульга В.М.
Теоретико-методичні основи стратегічного управління витратами

Зось-Кіор М.В., Купріян А.О.
Актуальні питання розробки логістичної стратегії підприємства

Зось-Кіор М.В., Стрілков О.Ю.
Особливості формування кадрової політики сучасної організації

Іпполітова І.Я.
Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві

Карпенко Є.А., Кравченко І.Ю.
Внутрішній аудит в системі процесно-орієнтованого управління підприємствами

Кирчата І.М., Шершенюк О.М.
Формування структури та обґрунтування складових конкурентного потенціалу підприємства

Коломієць С.А.
Аналіз наукових підходів до визначення сутності сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Коренюк П.І., Потапов В.С.
Удосконалення управління промисловими підприємствами

Краузе О.І., Радинський С.В.
Перспективи розвитку автопрому

Кушнірук В.С., Толмач О.В.
Розвиток та ефективність зерновиробництва в аграрних підприємствах Новоодеського району

Lytvynenko A.O.
The formation of strategy in the management of the industrial enterprise potential development

Литовка А.О., Семенов В.Ф.
Управління туристичним ринком регіону в сучасних умовах на прикладі Одеської області

Логінова К.С.
Методичні основи визначення тіньових трансакційних витрат

Мариненко Н.Ю.
Діалектичний аналіз понять «адаптація» та «адаптивний розвиток»

Марченко О.В., Кушнірук В.С.
Ретроспектива сучасного стану галузі зерновиробництва в аграрних підприємствах Первомайського району

Мешкова В.С.
Значение оборотных активов в деятельности предприятия

Микитюк П.П., Цетнар Л.О.
Маркетингова оцінка ринку спортивних товарів в контексті професіоналізації сучасного спорту

Мідляр А.К., Махначова Н.М.
Підвищення емоційного інтелекту керівника підприємства

Овчаренко Є.І., Манько І.М., Годящев М.О.
Особливості оцінки ділової активності підприємства

Паскар К.С.
Економічна сутність амортизації в управлінні підприємствами

Рябенко Г.М., Бондаренко І.Д.
Особливості управління діяльністю аграрних підприємств

Рябенко Г.М., Сарафін О.В.
Загрози та шляхи зміцнення економічної безпеки аграрних підприємств України

Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Погребняк Л.В.
Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств

Стефанишин О.Б.
Об’єктивна необхідність та проблемні аспекти регулювання державної фінансової допомоги суб’єктам господарювання

Стрільчук Р.М.
Концептуальні засади управління стратегічними можливостями підприємства

Ткаченко К.О.
Державно-приватне партнерство при підготовці кадрів для підприємств транспорту

Ушкальов В.В., Мартіянова М.П.
Поведінкові аспекти управління розвитком персоналу підприємства

Хасан Алі Аль-Абабнех
Теоретичні основи формування рекламної кампанії аеропортів

Шаманська О.І.
Особливості ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства

Шегда М.В.
Управління соціально-відповідальним маркетингом лакофарбової продукції

Шепель Н.Г., Вовк М.О.
Оцінка якості персоналу підприємства як чинник росту його інтелектуального капіталу

Шепель Н.Г., Вязовський О.О.
Інноваційні підходи до управління ресурсозбереженням на промислових підприємствах

Шикіна О.В.
Сучасний стан розвитку готельного бізнесу Одеської області

Шульга В.М., Хандога Д.С.
Підвищення енергоефективності вищого навчального закладу

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Березіна О.Ю.
Удосконалення процедур програмування просторово-територіального розвитку на засадах глобального партнерства та інституційної взаємодії

Жученко А.М.
Поняття сталого розвитку в сучасній економіці

Ящишина І.В.
Науково-технічний потенціал регіону: структура та тенденції розвитку

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Кушнірук В.С., Пучков С.В.
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління землекористуванням в Новоодеському районі

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Гупало О.Г., Жук О.Б.
Аналіз динаміки та структури державних соціальних видатків в Україні

Коренюк П.І., Безбородов В.C.
Особливості управління персоналом на виробничих підприємствах будівельного комплексу

Кудлаєнко С.В.
Соціальна політика держави на сучасному етапі: завдання та шляхи їх досягнення

Попадюк О.В.
Моделі соціальної відповідальності бізнесу

Рингач Н.О., Звонар В.П.
Трансформація соціального капіталу в українському суспільстві під впливом анексії Криму та подій на Донбасі

Токар І.І., Пилипенко А.В.
Сучасні реалії впровадження гендерного бюджетування в Україні

Гроші, фінанси і кредит

Алескерова Ю.В.
Кредитні інновації в агропромисловій сфері України

Ачкасова С.А., Коваленко К.А.
Визначення впливу управління активами страхових компаній на розвиток пруденційного нагляду за їх діяльністю

Батюк Л.А., Ткаченко С.Є.
Передумови нової хвилі глобальної фінансової кризи

Біловодська О.А., Сигида Л.О.
Біржовий ринок у світі й Україні та фінансові механізми його розвитку

Борейко Н.М., Скоромцова Т.О.
Світові орієнтири виявлення ризикових платників податку на прибуток підприємства

Бородай А.О.
Методичний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки банківської установи

Голосенін І.О.
Державний підхід до реструктуризації кредитів малому і середньому бізнесу

Дідур С.В., Глухова В.І., Скрипник Л.І.
Аналіз та оцінка боргової безпеки України

Колодізєв О.М., Лесик В.О., Коцюба О.В.
Підвищення рівня капіталізації вітчизняної банківської системи хронологія змін, вимог та формування прогнозів на прикладі банків з іноземним капіталом

Лаврик В.В.
Концептуальні засади фінансової реструктуризації підприємств

Павлушенко Т.О.
Видатки бюджету на функціонування та розвиток системи вищої освіти в Україні

Панасенко Г.О., Бортніков Г.П.
Механізм врятування банків за рахунок його кредиторів та його прийнятність для України

Погріщук Г.Б., Мацедонська Н.В.
Оздоровлення вітчизняних підприємств в сучасних умовах

Проць Н.В.
Сутність та фіскальна роль місцевих податків та зборів в умовах реформування бюджетного та податкового законодавства

Стефанів І.Ф.
Напрямки удосконалення фінансової політики підприємств

Тисячна Ю.С.
Управління активами і пасивами банку із застосуванням матричного підходу

Труфен А.О.
Фінансування органів місцевого самоврядування

Хом’як М.С.
Інституційне середовище розвитку фіскального простору регіонів

Шульга К.Д.
Вплив процесів консолідації банків на розвиток банківського сектору

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Баришевська І.В., Погуляй Н.П.
Методологія формування та облік фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Бєлозерцев В.С., Рижик Я.С.
Застосування технологій глобального позиціонування в бухгалтерському обліку на автотранспортних підприємствах

Кадацька А.М.
Економічний зміст та функції амортизації основних засобів

Кравченко М.В.
Теоретичні аспекти обліку та контролю витрат на виробництво продукції в фермерському господарстві

Мардус Н.Ю., Селюков Д.Л.
Теоретичні основи обліку і аудиту формування та використання коштів на оплату праці на підприємствах

Мошковська О.А.
Організація стратегічного управлінського обліку на сучасних вітчизняних молокопереробних підприємствах

Новодворська В.В.
Організація обліку товарних запасів та їх відображення в обліковій політиці підприємства

Онищенко В.П.
Економічні та правові передумови консолідованої звітності

Рибалко О.М., Коваль С.Є.
Облікові аспекти управління дебіторською заборгованістю

Саченко С.І., Бабій Л.А.
Планування соціального аудиту

Семанюк В.З.
Ускладнення інформаційного середовища підприємств в новій економічній формації

Славкова О.П., Журбенко Н.М.
Удосконалення результатів діяльності підприємств за рахунок покращення обліку основних засобів

Тютюнник Ю.М.
Особливості розрахунку й аналізу динаміки коефіцієнтів оцінювання фінансової стійкості підприємств

Шендригоренко М.Т.
Нематеріальні активи підприємства як об'єкт обліку і аудиту

Статистика

Кобилинська Т.В.
Наукове статистичне дослідження функціонування аграрної сфери як суб`єкта безпосереднього впливу на оточуюче природнє середовище

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Горбачук В.М.
Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал

Деркач Т.В.
Економічна діагностика моделей стратегічного управління регіональним розвитком

Державне регулювання економіки

Григор'єв Г.С.
Стратегічна суб’єктивність державного регулювання макроекономічного середовища

Бачо Р.Й.
Формування концепції розвитку ринків небанківських фінансових послуг України

Зеленяк В.В.
Інноваційний процес як об'єктивна закономірність розвитку економіки підприємств переробної галузі