Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито основні теоретичні аспекти інноваційної діяльності як основи розвитку підприємства. Систематизовано, а також узагальнено наукові погляди на функції управління інноваційною діяльністю. Розглянуто основні етапи, через які повинна проходити інноваційна діяльність підприємства. Представлено групи функцій управління інноваційною діяльністю. Зображено механізм управління інноваційною діяльністю.

Ключові слова: інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, функції управління, механізм управління.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты основные теоретические аспекты инновационной деятельности как основы развития предприятия. Систематизированы, а также обобщены научные взгляды на функции управления инновационной деятельностью. Рассмотрены основные этапы, через которые должна проходить инновационная деятельность предприятия. Представлены группы функций управления инновационной деятельностью. Изображен механизм управления инновационной деятельностью.

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновационной деятельностью, функции управления, механизм управления.

АNNOTATION
The article reveals the main theoretical aspects of innovation activity as the basis for enterprise development. The scientific views on the management function of innovation activity are systematized and summarized. The main stages through which the innovative activity of the enterprise should take place are considered. The groups of functions of management of innovative activity are presented. The mechanism of management of innovative activity is shown.

Key words: innovation activity, innovation management, management functions, management mechanism.

Завантажити статтю (pdf)