Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 11. Червень 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Боднарчук Т.Л.
Модель поведінки споживача: теоретико-методологічні аспекти

Голубка М.М.
Економічна характеристика освітніх надбань та результатів діяльності товариства «Рідна школа» у розвитку фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття): статистична та науково-дослідницька діяльність

Духновська Л.М., Саухіна О.В.
Процес просування інноваційної продукції на ринок

Мартин О.М., Завада О.П.
Пожежна та економічна безпека в Україні, їх взаємозв’язок: регіональні аспекти

Наконечний В.М., Юкіш В.В.
Типологія стилів керівництва і лідерства: історія дослідження проблеми

Тіхонова Н.О.
Баланс виробництва та споживання овочевої продукції в Україні

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Аврамчук Л.А., Ващук І.П.
Особливості відносин України з МВФ в сучасних умовах

Мейдер Н.О., Арістова О.М.
Організація та проведення експертизи при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Білецька І.М.
Моніторинг тенденцій розвитку міжнародного туризму

Король М.М., Ісевич Є.В.
Аналіз тенденції розвитку сучасного світового туризму

Ніколаєв Ю.О.
Світовий ринок необроблених алмазів та ціноутворення на ньому

Побоченко Л.М., Сабатін О.С.
Оцінка впливу торговельних відносин з ЄС на економічний розвиток України

Прус Л.Р.
Методичні засади формування системи взаємного визнання уповноважених економічних операторів

Сазонова Т.О., Федірець О.В.
Інтеграція України у світовий ринок як стратегічний орієнтир зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств

Сищук А.А.
Вплив програм МВФ на регуляторні можливості національного банку України у трансформації вітчизняної економіки

Стрельбіцька Н.Є.
Вплив міжнародного бізнесу на сучасний розвиток НДДКР

Турчіна С.Г.
Особливості функціонування вітчизняного агробізнесу в умовах глобалізації: інноваційні підходи та перспективи розвитку

Шапоренко О.І.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств як одна із ключових складових їх виробничо-господарської діяльності

Яковенко О.В.
Особливості здійснення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств митними органами ФРН

Януш М.В., Солонуха А.В.
Перспективні напрями роботи українських аграрних підприємств на азіатському ринку

Економіка та управління національним господарством

Аврамчук Л.А., Кузьменко Н.В.
Необхідність вдосконалення механізму відшкодування відсоткової ставки за кредитами аграрним товаровиробникам

Бидик А.Г.
Новітня для України практика технічного, санітарного та фітосанітарного регулювання як можливість зростання національного експорту продукції АПК

Блага В.В., Доломан К.А., Гордієнко Є.А.
Особливості трудового потенціалу національної економіки України

Гаража О.П.
Земельна економіка в управлінні земельними ресурсами України

Герасимова О.Л., Судакова О.І.
Проектування сучасної системи управління і інноваційне відтворення потенціалу підприємства

Голомб В.В., Голомб В.В.
Економічні та правові аспекти визначення митної вартості імпортованих товарів

Кавун О.О.
Ринки з продажу споживчих товарів в Україні: ретроспективний аналіз, тенденції і перспективи розвитку

Кичко І.І., Гарус Ю.О.
Перспективи розвитку лісового господарства України

Костогриз І.В., Кахович Ю.О.
Проблеми відповідності якості української продукції міжнародним стандартам

Коренюк П.І.
Інноваційна привабливість підприємств харчової та переробної промисловості

Крушельницький М.В.
Інституціональні основи соціально-економічної відповідальності аграрних формувань

Кузнецов О.В.
Використання нормативного інструментарію державного замовлення в методичному забезпеченні економічної безпеки відбору контрагента

Кузьмин В.М.
Використання теорії складних систем в управлінні розвитком підприємств нафтогазового комплексу України

Lymar V.V.
Bioeconomy concept: scientific approaches to understanding

Мартусенко І.В.
Напрямки екологізації економіки в Україні

Недбалюк О.П.
Інституційні основи механізму впровадження інновацій в економіку країни: досвід США для України

Новак І.М.
Міжнародні фінансові організацій та їх значення у процесі розвитку економіки України

Парій Л.В.
Стратегії просування продукції сиру на український споживчий ринок

Парфенчук І.О.
Бренд-орієнтоване управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання національної економіки

Пилипенко В.В.
Концептуальні засади формування державної аграрної політики в контексті реформування аграрного сектору економіки

Плугова Д.В.
Запровадження електронної системи контролю за сплатою акцизного податку в Україні

Поліщук С.П.
Інвестиційно-інноваційна діяльність як основний напрям розвитку аграрної сфери

Помаз О.М., Помаз Ю.В.
Сучасні виклики і перспективи розвитку сільського господарства України

Проданова І.І.
Національна економіка як система взаємопов’язаних середовищ: показники результативності їх функціонування

Пурій Г.М.
Експорт освітніх послуг як напрям диверсифікації джерел фінансового забезпечення ВНЗ

Степочкин А.И.
Методологические аспекты разработки государственной политики социально-экономического развития

Терлецька В.О.
Оцінювання і аналізування показників пропозиції кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України

Федевич Л.С.
Удосконалення методологічних основ законодавчої бази у контексті регулювання інвестиційної діяльності господарських об’єднань

Економіка та управління підприємствами

Абазіна О.А., Щербань Р.Є., Захаров І.М.
Забезпечення енергоефективності заходів щодо зменшення викидів забруднювальних речовин з нестаціонарних джерел у внутрішньому контролі діяльності авіапідприємств

Аванесова Н.Е.
Методика оцінки комплексної ефективності функціонування підприємства

Алшарф И.А.М.
Теоретико-методологические подходы к оценке эффективности деятельности медицинских учреждений

Кукіна Н.В., Бакіна Т.В.
Напрями підвищення прибутку галузі олієвиробництва: мікроекономічне обґрунтування

Баран Р.Я., Романчукевич М.Й.
Вдосконалення інноваційної політики підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності

Батьковець Н.О., Бурса О.В.
Аналіз сучасних тенденцій застосування інновацій в туристичній галузі

Безродна С.М., Акілов О.Б., Гусар Р.О.
Сучасний стан розвитку амортизаційної політики в Україні

Бескупська О.В.
Основні передумови та принципи екологізації харчової промисловості

Бєлікова М.В., Безхлібна А.П.
Аналіз маркетингу та менеджменту національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Бортнік С.М., Левчук А.О.
Вибір оптимального методу проектування інновацій в процесі реалізації інноваційної діяльності підприємства

Будяєв М.О.
Сучасні тенденції функціонування та розвитку електротехнічної промисловості, в розрізі машинобудівного комплексу України

Волинець І.Г.
Система управління ризиками на підприємстві

Вороніна А.В., Зєніна-Біліченко А.С.
Формування системи адаптивного стратегічного управління розвитком організації

Головенко І.П.
Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств

Городня Т.А., Петрівський В.Б.
Комплексна діагностика результативності підприємства

Грановська В.Г.
Формування стратегії підприємств аграрного сектору в умовах глобальної конкуренції

Гресь-Євреінова С.В.
Брендінг Музею ретротехніки Авто-мотоклубу «Фаетон» як спосіб підвищення конкурентоспроможності

Громко Л.С.
Метод типологізації поведінки персоналу як основа побудови системи мотивування

Гуцалюк О.М.
Інтеграційні аспекти стратегічного планування розвитку акціонерного товариства

Гуцул М.О.
Алгоритм побудови системи фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств

Данилишин В.І., Стефанків О.М., Ціжма О.А.
Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства та пропозиції щодо його вдосконалення в Україні

Деркач І.О., Пащенко О.О., Булат М.А., Рибалко Л.П.
Основні атрактори стратегічних важелів нематеріального стимулювання та оцінки персоналу організації

Дикань О.В.
Економічний потенціал промислових підприємств залізничного транспорту України та його вплив на регіональний економічний розвиток

Дунська А.Р., Панасюк Т.П.
Тенденції інноваційних процесів у целюлозно-паперовій галузі України

Зернюк О.В., Федорова Ю.М.
Проблеми управління якістю на підприємстві лісогосподарської галузі

Іванієнко В.В., Котов А.М., Іванієнко К.В.
Теоретико-методологічні аспекти оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства в системі формування стратегічних альтернатив його розвитку

Климчук А.О.
Оцінювання результатів діяльності персоналу на промисловому підприємстві

Коваленко Л.П., Колотова Н.Б.
Краудфандінг – інструмент інтернет-маркетингу інноваційних туристичних проектів

Ковальчук Н.О., Руснак Т.В.
Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування

Ковбасюк А.М.
Напрями вдосконалення фінансового стану підприємства

Ковінько О.М., Яворська Н.З., Мала К.В.
Стан ринку телевізійної реклами в Україні

Колосок А.М.
Фінансовий аспект проектного аналізу

Коновал В.В., Шлапак О.А.
Підвищення економічної ефективності діяльності підприємств легкої промисловості засобами збутової маркетингової стратегії

Кононенко Г.І.
Ринкова концепція конкурентних переваг: традиційний і інноваційний аспекти

Король І.В.
Маркетинг розкоші: принципи побудови успішного люксового бренду

Кравець С.Д.
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

Крикун О.А.
Уровень безработицы и пути достижения стабильного положения на рынке труда Украины

Крюкова І.О.
Соціальна відповідальність агрокомпаній як інструмент відродження сільських територій

Кукліна Т.С., Корнієнко О.М.
Дослідження якості послуг в закладах ресторанного господарства

Лифар В.В.
Форми реалізації логістичного менеджменту

Лишенко М.О.
Аналітична оцінка ринку овочів Сумської області

Маляр Д.В.
Методика обчислення показників концентрації, диференціації акціонерного капіталу та ступеня реалізації управлінському ресурсу

Мельничук Л.С.
Сутність та значення соціальних інвестицій

Навольська Н.В.
Дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів в Україні

Недзельська М.М., Сокол П.М.
Просування екологічних товарів на українському ринку

Нижник А.Ю.
Формування конкурентних переваг підприємства: сутність та методичні підходи до оцінювання

Нікітченко Т.О.
Управління опором змінам у сільськогосподарських підприємствах

Новойтенко І.В., Слободян Н.Я., Малиновський В.В.
Перспективи розвитку харчової промисловості в Україні

Патута О.С.
Особливості формування та використання капіталу підприємства

Педько І.А., Петрищенко Н.А., Мартинюк Д.Ю.
Ресурсозбереження на виробничих підприємствах

Пилипенко А.А., Ялдін І.В.
Організація індикативного планування стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу на основі процесно-проектного підходу

Писарчук О.В.
Місце інтелектуального капіталу в розвитку аграрних підприємств

Піскульова І.В.
Використання інструментів ощадного виробництва в управлінні оборотними активами промислових підприємств

Родіна О.В.
Аналіз стану виробництва свинини в Україні та Дніпропетровській області

Сак Т.В.
Стратегія енергозбереження підприємства: сутність, чинники, етапи формування

Скорук О.В.
Реалізація стратегії економічної безпеки підприємства

Соковніна Д.М.
Теоретико-методичні засади формування маркетингової стратегії розвитку садівничих підприємств

Соловйов А.І.
Теоретична сутність інфокомунікаційного забезпечення управління аграрними виробничими структурами

Ставська Ю.В., Петрук Н.В.
Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини

Угрімова І.В.
Інформаційне забезпечення реструктуризації підприємства

Ушкаренко Ю.В.
Досвід функціонування виробничої кооперації в сільському господарстві зарубіжних країн

Федотова Ю.В., Кравець О.М.
Анімаційна діяльність: сутність, особливості та соціально-економічна ефективність

Хромушина Л.А.
Фінансовий механізм антикризового управління підприємствами

Ціпуринда В.С.
Інноваційний підхід до формування структурних основ підприємства та динаміки його розвитку

Чернишов В.В.
Основні етапи оцінки фінансової діагностики суб'єктів господарювання

Чукурна О.П.
Модель оцінки маркетингових антикризових стратегій в організаційно-економічному механізмі підприємства

Шарко В.В.
Кастомізація як напрям підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства

Шептуха О.М.
Управління основними засобами на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Богуславська С.І.
Ключові елементи стратегічного управління розвитком регіональних соціально-економічних систем

Гаркавий В.В.
Результати роботи аграрного сектору дніпропетровської області за 2015 рік

Давидюк Ю.В.
Організаційно-економічні особливості управління регіональним туристсько-рекреаційним комплексом

Кравчук Н.І.
Теоретико-методичні аспекти формування конкурентних переваг в контексті регіонального розвитку

Медведовська Т.П.
Сучасний стан регіонального розвитку України

Рибак Г.І.
Фактори подолання регіональної диференціації якості життя населення в Україні

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Арестов С.В.
Перспективы развития инвестиционной среды в украине в сфере природопользования

Ковалів І.З.
Аналіз та проблеми реформування земельних відносин в ринкових умовах

Макарова В.В.
Екологічний компроміс як інструментарій раціоналізації і сталого використання земельно-природного ресурсу

Полищук В.Н.
Экологический маркетинг в системе воспроизводственного процесса и концепции предприятия

Рогач С.М.
Проблеми формування та збалансування інституціонального середовища сфери природокористування України

Сухіна О.М., Соловей М.В.
Альтернативна енергетика в об’єднаних громадах – як джерело додаткового доходу та засіб збереження природи (на прикладі Бориспільщини)

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Бабенко В.А.
Умови відтворення людського капіталу в Україні: стан здоров’я нації

Биховченко В.П., Козіцька І.Є., Олексієнко Т.М.
Безробіття в управлінні соціально-економічними процесами в Україні

Євтушенко Г.В., Бабошко А.І., Бушля Д.І.
Імідж сучасного викладача: сутність та особливості формування

Завадовська Ю.Ю.
Шляхи удосконалення управління системами допомоги вимушеним мігрантам у проектних системах, що піддані руйнуванню

Наумко Ю.С.
Основні принципи мотивації праці та їх вплив на діяльність підприємства

Славкова О.П., Колодненко Н.В.
Соціально-демографічні чинники розвитку сільських територій

Чайка І.В.
Напрями удосконалення державного регулювання ринку праці в Україні

Чернушкіна О.О., Козак А.М.
Особливості управлінської праці в сучасних умовах

Гроші, фінанси і кредит

Білошапка В.С.
Створення та основи діяльності агентства по роботі з токсичними активами

Білозубенко В.С., Радченко О.В., Гриценко А.В.
Система страхування депозитів в контексті формування пропозиції на депозитному ринку

Боровик П.М., Сліпченко В.В., Броварна С.М.
Непряма податкова підтримка агробізнесу в Україні в умовах євроінтеграції

Вікнянська А.О.
Схема фінансового механізму соціального страхування

Гомон М.В.
Податкова політика держави і принципи її формування

Городніченко Ю.В.
Досвід функціонування міжнародних фондових ринків

Гузенко Т.С., Геєнко М.М.
Перспективи залучення довгострокових інвестицій в аграрний сектор за рахунок IPO

Дранус В.В.
Аналіз сучасного стану ринку страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві в Україні та перспективи його розвитку

Каламбет С.В.
Генезис та еволюція дослідження проблеми перекладання податків

Косточка О.О.
Фінансова поведінка домогосподарств України

Кочетигова Т.В., Канарова Ю.
Шляхи зниження ризиків активних операцій банку

Кочетигова Т.В., Кісельова А.А.
Організаційно-правове забезпечення вітчизняного іпотечного кредитування

Кочетигова Т.В., Кожухар Д.С.
Зарубіжний досвід управління ліквідністю банку

Кошонько О.В., Капустяк Ю.І.
Перспективи використання безготівкових розрахунків в Україні

Круп’як І.Й.
Особливості фінансування сталого розвитку економіки держави

Кушнір С.О., Вітковська О.О.
Подолання кризи банківської системи: світовий досвід та перспективи для України

Літвін Я.А.
Непряме оподаткування в Україні: сучасний стан та напрями удосконалення

Літвін Я.А.
Податкове регулювання іноземних інвестицій

Малишко Є.О.
Оцінка впливу результатів фінансової діяльності НПФ на вибір фінансової стратегії НПЗ

Марич М.Г.
Організація контролінгу ризиків у комерційних банках України

Матвійчук Л.О., Гоменюк І.В.
Економічна сутність ПДВ та його роль у формуванні дохідної частини державного бюджету України

Мирончук В.М., Балацька О.
Дискримінантна модель оцінювання фінансового стану державних підприємств України

Остапенко А.С., Повод Т.М.
Дослідження формування та використання фінансових ресурсів херсонського регіону за видами економічної діяльності

Примостка О.О.
Політика таргетування – теоретичний аспект

Проскура К.П., Сушкова О.Є.
Оцінка ефективності протидії схемам мінімізації податків в Україні

Ребрик М.А.
Аналіз масштабів концентрації ринку рейтингових послуг України

Самошкіна І.Д.
Особливості формування резервів страхових компаній

Семенча І.Є., Руденко В.І.
Аналіз сучасного стану активів банків та джерела їх формування

Скрипник Ю.В.
Інвестиційна привабливість сільськогосподарського підприємства

Терещенко В.Л., Терещенко В.В.
Стан та забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Тєлєтов О.С., Летуновська Н.Є., Шевлюга О.Г.
Аналіз доцільності використання стратегій арбітражу як особливої біржової операції з цінними паперами та валютою

Харченко Т.Б.
Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору україни на основі впровадження бенчмаркингу

Чернявська Л.В.
Особливості споживчого кредитування в аграрному секторі економіки України та роль кредитних спілок у його розвитку

Чуй І.Р., Мицак О.В.
Теоретичні засади дослідження категорії боргова безпека держави

Швець О.В.
Статистична оцінка якості контролю кредитного ризику банків України

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Боднар О.В.
Логічна структура облікового процесу браку та відходів виробництва

Голінач Л.І.
Аналітичний облік та аналіз витрат на удосконалення соціально-трудових відносин на підприємстві

Дьордяй В.П., Шуліко А.О.
Особливості обліку в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків

Засадний Б.А.
Комплексна оцінка якості облікової інформації

Заяць М.Я.
Оцінка фінансових активів в міжнародних стандартах фінансової звітності

Клименко С.О., Задорожній О.О.
Особливості дослідження стану інформаційно-аналітичного забезпечення виробничих запасів підприємства

Лега О.В.
Баланс підприємства: історія та сучасні реалії

Маліновська Д.К.
Екологічний ризик як компонент аудиторського ризику

Мардус Н.Ю., Корсунова К.Ю.
Теоретичні і методичні підходи до визначення фінансового результату в обліку і аудиті

Михальчишина Л.Г., Немеш Г.С.
Внутрішній державний фінансовий контроль: проблеми становлення та перспективи розвитку

Осадча Г.Г., Дьякова Н.І.
Облікові аспекти формування статутного капіталу

Осадча Г.Г., Степанюк А.В.
Збитковість підприємств як форма прояву «тінізації» економіки

Поліщук О.Т., Шевчук О.В.
Економічна оцінка ділової репутації в контексті оцінки вартості бізнесу

Потриваєва Н.В.
Аналітична оцінка рівнів прибутковості діяльності вітчизняних м’ясопереробних підприємств

Семенчук Л.І., Мороз С.О.
Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання

Слободян Н.Г., Миронов О.С.
Використання довгострокових зобов`язань в антикризовому управлінні підприємством

Чижишин О.І., Железняк Н.В.
Оптимізація інвестування грошових потоків підприємства

Shmatkovska T.O.
To the problems of economic essence of the strategic management accounting

Ярмолюк О.Ф., Киян А.В.
Особливості облікової політики щодо ресурсного потенціалу підприємства

Статистика

Винятинська Л.В.
Місце та роль статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств у системі державного управління

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Бочарова А.С.
Труднощі машинного перекладу економічного тексту

Пастернак Я.П., Ткаченко А.А., Бондаренко В.В.
Застосування методів та моделей прогнозування при діагностиці банкрутства підприємства

Тесьолкін О.І., Кузьменко В.В.
Способи та механізми підбору унікального контенту при перевірці тексту на плагіат