Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто значення євроінтеграційних процесів в Україні та їхній вплив на розвиток торгівлі. Досліджено методи ведення бізнесу в Інтернеті, зокрема інтернет-торгівля. Акцентовано увагу на значущості ефективного розвитку електронної комерції в Україні, що є кроком до євроінтеграції. Запропоновано шляхи вдосконалення і розвитку електронного бізнесу в Україні.

Ключові слова: євроінтеграція, інтернет-торгівля, електронна комерція, інтернет-магазин.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено значение евроинтеграционных процессов в Украине и их влияние на развитие торговли. Исследованы методы ведения бизнеса в Интернете, в частности интернет-торговля. Акцентировано внимание на значимости эффективного развития электронной коммерции в Украине, что является шагом к евроинтеграции. Предложены пути совершенствования и развития электронного бизнеса в Украине.

Ключевые слова: евроинтеграция, интернет-торговля, электронная коммерция, интернет-магазин.

ANNOTATION
The article considers the significance of European integration processes in Ukraine and their impact on trade development. The methods of conducting business on the Internet, in particular Internet commerce, are explored. The emphasis is placed on the importance of the effective development of e-commerce in Ukraine, which is a step towards European integration. The ways of perfection and development of e-business in Ukraine are offered.

Key words: European integration, internet commerce, e-commerce, Internet shop.

Завантажити статтю (pdf)