Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
За результатами проведеного дослідження запропоновано методику застосування активних методів навчання під час формування професійних компетентностей у магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Обґрунтовано використання воркшопу на прикладі навчальної теми з дисципліни «Публічне адміністрування» – «Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування», який спрямований на формування і розвиток таких громадянських компетентностей фахівців, як відповідальність, патріотизм.

Ключові слова: публічне адміністрування, компетентності, заходи боротьби з корупцією, відповідальність, патріотизм.

АННОТАЦИЯ
В результате проведенного исследования предложена методика применения активных методов обучения при формировании профессиональных компетентностей у магистров специальности «Публичное управление и администрирование». Обосновано использование воркшопа на примере учебной темы дисциплины «Публичное администрирование» – «Антикоррупционная деятельность в сфере публичного администрирования». Метод направлен на формирование и развитие таких гражданских компетентностей будущих специалистов, как ответственность, патриотизм.

Ключевые слова: публичное администрирование, компетентности, мероприятия по борьбе с коррупцией, ответственность, патриотизм.

ANNOTATION
According to the results of the research, the method of applying active teaching methods in the formation of professional competences in the masters of the specialty «Public Administration and Administration» is proposed. The use of the workshop on the example of the educational subject on discipline «Public Administration» - «Anticorruption activity in the field of public administration», which is aimed at the formation and development of civil competencies of masters - responsibility, patriotism, is grounded.

Keywords: public administration, competence, anti-corruption measures, responsibility, patriotism.

Завантажити статтю (pdf)