Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 2. Грудень 2014 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Коломієць Г.М., Помінова І.І.

Кутузов Р.В.

Павлюк Т.І.

Седляр Д.О.

Феофанов Л.К.

Ярмак О.В.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Борісов О.Г., Караман О. А.

Бузько І.Р., Д’яченко Ю.Ю., Немашкало О.А.

Вишневська О.М., Зуб О.М.

Войчак Д.А.

Глєбова А.І.

Горлов С.Н.

Дєліні М.М.

Дітріх І.В.

Дорофєєва Х.М.

Дюгованець О.М.

Євдоченко О.О.

Єлейко І.В.

Желізняк А.В.

Ільницький Д.О.

Кудлай Є.А.

Курант Т.І.

Матюшенко І.Ю., Михайлова Д.О.

Мельник А.О.

Мешко Н.П., Фалько Є.А.

Опалько В.В

Полішко Г.Г.

Пономаренко І.В.

Саєд С.М. Анкаві

Сорочан В.О.

Стадник О.І.

Стройко Т.В., Сосіна К.Г.

Татомир І.Л.

Економіка та управління національним господарством

Байрамов Е.А.

Бондар В.В.
Рівень розвитку транспортної інфраструктури України: національний та глобальний вимір

Бойко Є.О., Сапонько Є.В.

Бугаєнко Н.М.

Гаркуша О.М.

Гончар О.М.

Гудима О.П.

Демешок О.О.

Задорожна Л.М.

Залунина О.М., Дружинина В.В.

Карпенко О.В.

Кирилов Ю.Є.

Кіржецька М.С.

Кожухова Т.В.

Кутах К.М.

Кушнір Т.М.

Лазебна І.В.

Луцков В.О.

Ляшок Я.А.

Мазур І.М.

Митяй С.А.

Михайлик О.М.

Мороз О.В., Карачина Н.П., Федоришина О.Ю.

Наумова Л.М.

Ніженська І.В.

Оганезова А.В.

Орел В.М.

Паршин Ю.І.

Петришина Н.В.

Пітик О.Я.

Половян О.В., Половян Н.С.

Пристемський О.С.

Раєвнєва О.В., Нос І.Є.

Рак Ю.А.

Ревак І.О.

Сардак С.Е.

Сенишин О.С.

Синиціна Ю.П., Альошин А.В.

Спринчук Н.А.

Яковлева І.Г.

Ящишина І.В.

Економіка та управління підприємствами

Агєєв Д.О.

Алькема В.Г., Больботенко І.В.

Андрушкевич Н.В.

Аніщенко Л.О.

Атаманчук Ю.М.

Бессонова С.И.

Бєлікова М.В., Гресь-Євреінова С.В.

Бєлобородова М.В.

Божанова О.В.

Бутенко Д.С.

Буханець В.В.

Вавдійчик І.М.

Вишневская М.К.

Власова В.П., Берегова Т.О., Підгрушна А.В.

Вудвуд В.В., Сташкевич А.Р.

Гараніна І.І., Діброва Т.Г., Ільєнко А.Б.

Гелевачук З.Й.

Гоголь І.А.

Голович Н.М.

Головко І.О.

Гончаренко О.С., Дерменжи В.

Горак О.В.

Горбачова І.В.

Гривківська О.В., Кристюк О.А.

Гриценко Д.С.

Гуменюк І.Л.

Давидова О.Ю.

Данилович-Кропивницька М.Л.

Дивнич О.Д.

Дорофеева А.А.

Драчук Ю.З., Матвєєв В.В., Новікова Н.І.

Душейко Д.М.

Жовновач Р.І., Василенко Д.В.

Калинина Г.В.

Каминский П.Д.

Кирилюк В.С., Малюк О.С., Проха Л.М.

Кіщак І.Т., Шевчук С.П., Дьоміна В.М.

Коваленко М.В.

Ковтуненко К.В., Скороходова Л.В.

Кондратюк О.І.

Корнієцький О.В.

Костирко А.Г.

Костунець Т.А., Корнійчук А.М.

Кошельник В.М.

Кравець О.Ю.

Кривоконь М.О.

Курочкина Е.Н., Рогова К.Э.

Леміш К.М.

Логінова К.С.

Лозовська Н.М.

Люльчак З.С., Данильців О.І.

Максакова Л.М.

Маловичко С.В.

Малюкіна А.О.

Матвієнко О.О.

Мєшкова В.С.

Митяй О.В., Хлистун О.А.

Михайленко Д.Г.

Нікітіна А.В.

Онищук В.О.

Пахлова О.В.

Питуляк Н.С., Гладюк О.М., Вашак Л.Т.

Пономаренко Т.В.

Пось С.М., Білявський В.М.

Пріб К.А.

Прокопенко Н.С., Аршевська М. В.

Прус Н.В.

Псарьова І.С., Захаренко Н.С.

Ракицька С.О., Жусь О.М.

Рябикіна К.Г.

Сагалакова Н.О.

Сидоренко Т.М.

Сирота В.С., Петрова І.Л.

Скриньковський Р.М.

Ставицький О.В.

Станкевич І.В., Тігарєва В.А.

Суворова І.М.

Терещенко С.І.

Тихонченко Р.С.

Трач Н.Д.

Трифонова О.В.

Фещур Р.В., Тимощук М.Р., Яворська Н.Р.

Хлівна І.В.

Жибак М.М., Христенко Г.М.

Хтей Н.І., Васильців Н.М., Данилик І.В.

Чернецька О.В.

Четверик О.В.

Шегда А.В.

Шильнікова З.М.

Шишковський С.В.

Штогринець Н.В.

Шуляр Н.В., Шуляр Р.В.

Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В.

Юрій Т.П.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Богославська А.В.

Бондаренко В.М.

Гаврилець О.В.

Гороховець Ю.А.

Гуторов О.І.

Зелінська Г.О.

Карпенко А.В.

Ключник А.В., Галунець Н.І., Олійник О.О.

Крот О.М.

Мінакова С.М.

Опанасюк Н.А., Охріменко А.Г.

Павлюк Л.І.

Пиріков О.В.

Поленкова М.В.

Пухальська А.П.

Романко О.П.

Стадницька Ю.Ю.

Стегней М.І.

Ужва А.М.

Халіна В.Ю.

Черемісіна Т.В.

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Мареха І.С.

Мельничук Л.С.

Рогач С.М.

Чернихівська А.В.

Шкарупа О.В., Бурич І.В.

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Авксєнтьєв М.Ю.

Боярська М.О.

Грищенко Ю.О.

Збрицька Т.П.

Калініченко Л.Л., Старигіна Ю.

Коленда Н.В.

Корнієнко О.О.

Ланська С.П.

Лаушкін О.М.

Легомінова С.В.

Михальченко Г.Г.

Мостенець С.В.

Мульска О.П.

Петренко О.О.

Решетова Г.І.

Ришняк Н.М.

Смерічевська С.В.

Статівка Н.В., Кошкалда І.В.

Стрельцова Н.Л.

Щербатюк А.І.

Гроші, фінанси і кредит

Бідник Н.Б., Ільчук О.О.

Вареник В.А.

Гавриляк Т.С.

Гірняк В.В., Козьмук Н.І., Лук’янська О.В.

Гмиря В.П.

Демчук Н.І.

Докієнко Л.М.

Дудчик О.Ю., Савченко А.О.

Єріс Л.М.

Завора О.А.

Квасницька Р.С.

Кміть В.М., Добрянська О.М.

Козлова В.Я.

Корнилюк Р.В.

Коцюба І.І.

Кулик П.Л.

Курач В.П., Аксьонова Л.О.

Лєонов С.В., Кривич Я.М.

Ливдар М.В., Політило М.П.

Мельничук Н.Ю.

Петричко М.М.

Полякова Є.С.

Ребрик М.А.

Ребрик Ю.С.

Рудик Р.Я.

Сергєєва О.С.

Сьомченков О.А.

Табачок Ю.С.

Трусова Н.В.

Ходакевич С.І., Уткина О.О.

Філімонова О.Б.

Храпкіна В.В., Крутушкіна В.В.

Цибульська Н.Б.

Циганюк Д.Л.

Шепель Є.В.

Шильніков О.А.

Шмуратко Я.А.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Бондар Ю.В.

Бондаренко Т.Ю., Волков Д.П.

Глєбова Н.В.

Грицай О.І.

Грицишен Д.О.

Жукевич С.М.

Задніпровський О.Г.

Куцинська М.В.

Єлінєвський В.Ю.

Лелявська Л.В.

Леонова Ю.О.

Лукашук Г.П., Шкарбан О.М.

Мазур Н.А.

Мартинюк Н.Ю.

Медвідь Л.Г.

Семйон В.С.

Сергієнко-Бердюкова Л.В., Кузнєцова О.В.

Сливка Я.В.

Тютлікова В.В.

Усатенко О.В.

Статистика

Берідзе Т.М.

Потапова М.Ю.

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Антонюк Л.В.

Булкин С.М.

Жваненко С.А.

Исикова Н.П.

Кузьома В.В.
Актуальні аспекти організації обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Максимова І.І.

Панчишин А.І.

Патока І.В.
Політика сталого розвитку для локальних просторових утворень

Плаксюк О.О.
Класифікація та різновиди підприємницьких ризиків

Роскладка А.А.

Семенча І.Є.

Ставицький А.В.

Гальцова О.Л.
Напрями вирішення основних проблем в енергетичній галузі України: інструменти державного регулювання

Германенко Л.М. 
Витрати як економічна категорія та об’єкт обліку

Гришов В.В.
Аналітична оцінка фінансових ресурсів підприємств агропродовольчої сфери

Давидюк О.О.
Фінансові виміри мінімізації економічних конфліктів підприємств

Дешевенко Л.П. 
Сільський зелений туризм – складова економічної системи держави