Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Солодухін С.В. Аналіз основних типів стадної поведінки інвесторів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні аспекти стадної поведінки економічних агентів на фінансових ринках. Проаналізовано основні причини стадності та їхній вплив на формування ринкових крахів. Приведено характеристику основних типів стадної поведінки інвесторів на фінансових ринках. Для аналізу та діагностики стадної поведінки інвесторів на фінансових ринках запропоновано модифіковану модель Ізінга.

Ключові слова: інформаційні каскади, стадна поведінка, економічні агенти, емпірична стадність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты стадного поведения экономических агентов на финансовых рынках. Проанализированы основные причины стадности и их влияние на формирование рыночных крахов. Приведена характеристика основных типов стадного поведения инвесторов на финансовых рынках. Для анализа и диагностики стадного поведения инвесторов на финансовых рынках предложена модифицированная модель Изинга.

Ключевые слова: информационные каскады, стадное поведение, экономические агенты, эмпирическая стадность.

ANNOTATION
In the article the basic aspects of herd behavior of economic agents in the financial markets. Analyzed the main causes of herding and its impact on the formation of market crashes. Description of major types of herd behavior of investors in financial markets. For the analysis and diagnosis of herd behavior of investors on financial markets proposed a modified Ising model.

Keywords: informational cascades, herd behavior, economic agents, empirical herd.

Завантажити статтю (pdf)