Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зеленков А.В., Махнева Ж.В. Управління банком з використанням організаційного моделювання

АНОТАЦІЯ
У статті проведено науково-технічне дослідження організаційного моделювання банку. Визначено, що організаційна структура банку зумовлена насамперед його функціями. На нинішньому етапі розвитку банківської системи банківські установи розвиваються як універсальні фінансові заклади, що надають широкий спектр послуг. При цьому в різних установах різним напрямкам діяльності приділяють більшу чи меншу увагу, хоча майже всі не відмовляються від намірів експансії на певному ринку або в певній сфері фінансового впливу, що, відповідно, спричиняє зростання їхніх організаційних структур та ускладнення процесів управління.

Ключові слова: експансія, управління, структура, бізнес-процеси.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено научно-техническое исследование организационного моделирования банка. Определено, что организационная структура банка обусловлена прежде всего его функциями. На нынешнем этапе развития банковской системы банковские учреждения развиваются как универсальные финансовые учреждения, предоставляющие широкий спектр услуг. При этом в различных учреждениях различным направлениям деятельности уделяют большее или меньшее внимание, хотя почти все не отказываются от намерений экспансии на определенном рынке или в определенной сфере финансового влияния, что, соответственно, приводит к росту их организационных структур и усложнению процессов управления.

Ключевые слова: экспансия, управления, структура, бизнес-процессы.

ANNOTATION
This article provides scientific and technical research organizational modeling bank. Determined that the organizational structure of the bank is primarily due to its functions. At this stage of the banking system banks are developing as a universal financial institutions that provide a wide range of services. In the different institutions of different activities are paying more or less important, although almost all do not abandon intentions expansion in a particular market or in a particular area of financial exposure, respectively, causes the growth of their organizational structures and management processes complications.

Keywords: expansion, management, structure, business processes.

Завантажити статтю (pdf)