Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лапшин В.І., Кузніченко В.М., Стеценко Т.В. Динаміка кількості малих підприємств в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто можливість прогнозування динаміки кількості малих підприємств в Україні у сучасний період. При відсутності своєчасної статистичної інформації представлені моделі, які залежать від інтегральних економіко-соціальних показників, допоможуть визначити тенденції розвитку малих підприємств. Дана інформація надає можливість при своєчасному коригуванні зовнішніх параметрів сприяти позитивному розвитку малого підприємництва в Україні.

Ключові слова: динаміка, малі підприємства, модель, інтегральні показники, тенденції розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена возможность прогнозирования динамики количества малых предприятий в Украине в современный период. При отсутствии своевременной статистической информации представленные модели, которые зависят от интегральных экономико-социальных показателей, помогут определить тенденции развития малых предприятий. Эта информация предоставляет возможность при своевременной корректировке внешних параметров содействовать позитивному развитию малого предпринимательства в Украине.

Ключевые слова: динамика, малые предприятия, модель, интегральные показатели, тенденции развития.

ANNOTATION
Possibility of forecasting of small enterprises’ dynamics in Ukraine is examined in a modern period. In default of timely statistical information the presented models that depend on integral economic-social indexes will help to define progress of small enterprises trends. This information gives possibility at timely adjustment of external parameters to assist to positive development of small enterprise in Ukraine.

Keywords: dynamics, small enterprises, model, integral indexes, progress trends.

Завантажити статтю (pdf)