Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сагарьова Д.О. Оцінка ефективності митної політики у напрямку здійснення постмитного контролю

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено вплив митної політики держави на процес здійснення постмитного контролю та визначено фактори, які знижують ефективність постмитних перевірок. Розглянуто шляхи реформування митної політики у напрямку здійснення постмитного контролю шляхом удосконалення його організаційно-методичного забезпечення.

Ключові слова: митна політика, постмитний контроль, зовнішньоекономічна діяльність, організаційно-методичне забезпечення, митні правопорушення.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано влияние таможенной политики государства на процесс осуществления посттаможенного контроля и определены факторы, которые снижают эффективность посттаможенных проверок. Рассмотрены пути реформирования таможенной политики в направлении осуществления посттаможенного контроля путем усовершенствования его организационно-методического обеспечения.

Ключевые слова: таможенная политика, посттаможенный контроль, внешнеэкономическая деятельность, организационно-методическое обеспечение, таможенные правонарушения.

АNNOTATION
The article investigates impact of customs policy to the process of post-clearance control implementation and defines factors that reduce the efficiency of post-clearance inspections.The ways of customs policy reforming towards the implementation of post-clearance control by improving its organizational and methodological support are considered.

Keywords: customs policy, post-clearance control, foreign trade, organizational and methodological support, customs offenses.

Завантажити статтю (pdf)