Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Плотніченко І.Б. Законодавчо-нормативне регулювання організації електронної комерції та її обліку

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено чинну законодавчо-правову базу України у сфері електронної комерції. Наведено сформовану автором систему нормативного регулювання електронної комерції у вигляді чотирирівневої моделі в розрізі документів організаційного та обліково-звітного характеру. Визначено проблеми законодавчого забезпечення бухгалтерського обліку електронної торгівлі, проведено критичний аналіз діючих нормативно-правових документів, що регламентують окремі аспекти електронної комерційної діяльності.

Ключові слова: електронна комерція, законодавчо-нормативне регулювання, облік, електронні документи, електронний цифровий підпис, електронні гроші.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована действующая законодательно-правовая база Украины в сфере электронной коммерции. Приведена сформированная автором система нормативного регулирования электронной коммерции в виде четырехуровневой модели в разрезе документов организационного и учетно-отчетного характера. Определены проблемы законодательного обеспечения бухгалтерского учета электронной торговли, проведен критический анализ действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих отдельные аспекты электронной коммерческой деятельности.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, законодательно-нормативное регулирование, учет, электронный документооборот, электронные документы, электронные деньги.

ANNOTATION
The article studies current Ukrainian legislation in the sphere of e-commerce. It also contains an e-commerce regulation system, formed by the author, as a 4-level model in the context of organizational and accounting or reporting documents. The author determines problems of legislative support for e-commerce accounting, critically analyzes current legislation concerning separate aspects of e-commerce activity.

Keywords: e-commerce, legislative regulation, accounting, electronic documents, electronic digital signature, electronic money.

Завантажити статтю (pdf)