Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Курган Н.В., Ніконович Д.С. Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costing

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано доцільність калькулювання собівартості продукції виробничих підприємств за підходом Absorption-costing із повним розподілом постійних накладних виробничих витрат. Запропоновано програмне вирішення для визначення оптимальної комбінації баз розподілу накладних витрат виробництва для побудови облікової політики щодо обліку собівартості.

Ключові слова: постійні накладні витрати, загальновиробничі витрати, база розподілу, ставка розподілу, собівартість, калькулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована целесообразность калькулирования себестоимости продукции производственных предприятий согласно подходу Absorption-costing с полным распределением постоянных накладных производственных расходов. Предложено программное решение для определения оптимальной комбинации баз распределения накладных расходов производства для построения учетной политики по учету себестоимости.

Ключевые слова: постоянные накладные расходы, общепроизводственные расходы, база распределения, ставка распределения, себестоимость, калькулирование.

ANNOTATION
In the article it is demonstrated the expediency of output cost determination of industrial enterprises using the approach Absorption-costing with a full allocation of fixed manufacturing overhead. It is proposed the software solution to determine the optimal combination of the manufacturing overhead base in order to set up accounting policy concerning the costs of production.

Keywords: fixed overhead, general production expenses, allocation base, allocation rate, costs of production, cost determination.

Завантажити статтю (pdf)