Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кужелюк А.В., Стаднюк Т.В. Інтернет-торгівля: здійснення та облік

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність електронної торгівлі, переваги її здійснення. Акцентовано увагу на нововведеннях, які увійшли у діяльність Інтернет-магазину. Висвітлено відображення в обліку торговельних операцій за допомогою онлайн-торгівлі та оподаткування Інтернет-бізнесу.

Ключові слова: електронна торгівля, Інтернет-магазин, облік торговельних операцій в онлайн-торгівлі, оподаткування Інтернет-бізнесу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность электронной торговли, преимущества ее осуществления. Акцентировано внимание на нововведениях, которые вошли в деятельность Интернет-магазина. Отображены в учете торговые операции с помощью онлайн-торговли и налогообложение Интернет-бизнеса.

Ключевые слова: электронная торговля, Интернет-магазин, учет торговых операций в онлайн-торговле, налогообложение Интернет-бизнеса.

ANNOTATION
In the article is essence of e-commerce, benefits of it’s realization. The attention is focused on innovations that are included in an online store. Displaying accounting of trade transactions online and taxation of Internet business.

Keywords: e-commerce, Internet store, accounting and documenting of trade transactions online, taxation of Internet business.

Завантажити статтю (pdf)