Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Теслюк Р.Т., Бараняк І.Є. Мезорегіональні відмінності демографічних процесів в Україні у світлі новітніх міграційних викликів

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні демографічні тенденції в Україні в розрізі її суспільно-географічних районів. Оцінено кількісні показники природного та міграційного приросту (скорочення) населення, зокрема, вимушеної внутрішньої міграції. Охарактеризовано та картографічно представлено мезорегіональні відмінності демографічної динаміки в сучасній Україні.

Ключові слова: демографічні процеси, природний приріст, міграція, внутрішньо переміщені особи, суспільно-географічний район.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные демографические тенденции в Украине в разрезе ее социально-географических районов. Оценены количественные показатели естественного и миграционного прироста (сокращения) населения, в частности, вынужденной внутренней миграции. Охарактеризованы и картографически представлены мезорегиональные отличия демографической динамики в современной Украине.

Ключевые слова: демографические процессы, естественный прирост, миграция, внутренне перемещенные лица, социально-географический район.

ANNOTATION
The current demographic trends in Ukraine in terms of its socio-geographic regions are analyzed. Quantitative indicators of natural and migration increase (reduction) of the population, in particular, forced internal migration are estimated. Cartographically mesoregional differences of the demographic dynamics in modern Ukraine are characterized and represented.

Keywords: demographic processes, natural increase, migration, internally displaced persons, socio-geographic region.

Завантажити статтю (pdf)