Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Тищук І.В. Особливості розвитку зеленого туризму в розвинених країнах світу

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено та проаналізовано досвід зарубіжних країн, таких як Франція, Швеція, Великобританія, Німеччина, Італія, Фінляндія, Іспанія, Польща, у веденні зеленого туризму, виділено основні напрямки, що дозволять ефективно розвивати зелений туризм в Україні, оскільки нашій державі стратегічно важливо швидко подолати відставання у цій сфері і реалізувати наявний багатий туристичний потенціал.

Ключові слова: зелений туризм, регіон, фактори впливу, закордонний досвід, гостинні господарства.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован и проанализирован опыт зарубежных стран, таких как Франция, Швеция, Великобритания, Германия, Италия, Финляндия, Испания, Польша, в ведении зеленого туризма, выделены основные направления, которые позволят эффективно развивать зеленый туризм в Украине, поскольку нашему государству стратегически важно быстро преодолеть отставание в этой сфере и реализовать имеющийся богатый туристический потенциал.

Ключевые слова: зеленый туризм, регион, факторы влияния, зарубежный опыт, гостеприимные хозяйства.

ANNOTATION
The paper investigated and analyzed the experience of foreign countries, such as France, Sweden, UK, Germany, Italy, Finland, Spain, Poland run green tourism, highlights the main areas that will effectively develop green tourism in Ukraine, because our country is strategically important to quickly to overcome the backlog in this area and realize the existing rich tourism potential.

Keywords: green tourism, the region, influence, foreign experience, hospitable farms.

Завантажити статтю (pdf)