Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Мощич С.З. Організаційно-управлінські методи екологічної регламентації та їх застосування на міжнародному і національному рівнях

АНОТАЦІЯ
Політика збереження довкілля втілюється через систему правил та норм взаємодії суспільства і природи. Однією з таких систем, що використовується при розробці національних програм, є екологічна регламентація. Вона включає організаційно-управлінські, економічні та правові методи. У статті розглянуто розвиток організаційно-економічних методів. Вивчено світовий досвід екологічної регламентації. Проаналізовано здійснення екологічної політики в Україні.

Ключові слова: екологічна регламентація, екологічна безпека, екологічний ризик, екологічний менеджмент, організаційно-управлінські методи.

АННОТАЦИЯ
Политика охраны окружающей среды реализуется через систему правил и норм взаимодействия общества и природы. Одной из таких систем, которая используется при разработке национальных программ, является экологическая регламентация. Она включает организационно-управленческие, экономические и правовые методы. В статье рассмотрено развитие организационно-экономических методов. Изучен мировой опыт экологической регламентации. Проанализировано осуществление экологической политики в Украине.

Ключевые слова: экологическая регламентация, экологическая безопасность, экологический риск, экологический менеджмент, организационно-управленческие методы.

ANNOTATION
Environmental policy has a system of rules and norms of interaction between society and nature. To develop national programs using environmental regulation. It includes organizational, economic and legal methods. The paper is studied organizational development methods. World experience in environmental regulation is described. Environmental policy in Ukraine is analyzed.

Keywords: environmental regulation, environmental safety, environmental risk, environmental management, organizational methods.

Завантажити статтю (pdf)