Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Язіна В.А. Державне регулювання галузі туризму: сутність і шляхи удосконалення

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається державне регулювання туристичної галузі в Україні. Представлено основні органи державного управління туристичною галуззю та проаналізовано нормативно-правову базу. Розкрито поняття державного регулювання, розглянуто сутність та специфіку державної політики управління туризмом, проаналізовано ефективність її використання. Виявлено можливі шляхи підвищення механізму державного регулювання туризму. Проаналізовано основні моделі розвитку індустрії туризму та обрано модель, яка є найбільш прийнятною для розвитку вітчизняного туризму. Запропоновано шляхи щодо підвищення ефективності регулювання державної політики у галузі туризму.

Ключові слова: туризм, Україна, державне регулювання, туристична галузь, модель розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается государственное регулирование туристической отрасли в Украине. Представлены основные органы государственного управления туристической отраслью и проанализирована нормативно-правовая база. Раскрыто понятие государственного регулирования, рассмотрены сущность и специфика государственной политики управления туризмом и проанализирована эффективность ее использования. Выявлены возможные пути повышения механизма государственного регулирования туризма. Проанализированы основные модели развития индустрии туризма и выбрана модель, которая является наиболее приемлемой для развития отечественного туризма. Предложены пути повышения эффективности регулирования государственной политики в индустрии туризма.

Ключевые слова: туризм, Украина, государственное регулирование, туристическая отрасль, модель развития.

ANNOTATION
The article examines state management of the tourism industry in Ukraine. The main governments of state management of the tourism industry and analyzed the regulatory base. Explain the concept of state regulation, consider the essence and specifics of public policy of tourism management and analyses its efficiency. Identified ways to improve the mechanism of state management of tourism. Analyzed the basic model of the development of the tourism industry and selected which model is most appropriate for the development of domestic tourism. Suggested ways to improve management of the state policy in the tourism industry.

Keywords: tourism, Ukraine, state management, tourism industry, model of development.

Завантажити статтю (pdf)