Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Онопрієнко І.М. Стан та перспективи розвитку регіонального картоплярства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан та перспективи розвитку картоплярства в Україні та Сумській області. Проаналізовано динаміку урожайності та валового збору картоплі. Проведено аналіз структури споживання картоплі. Визначено негативні тенденції розвитку галузі та запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування картоплярства.

Ключові слова: картопля, картоплярство, динаміка, виробництво, споживання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано состояние и перспективы развития картофелеводства в Украине и Сумской области. Проанализирована динамика урожайности и валового сбора картофеля. Проведен анализ структуры потребления картофеля. Определены негативные тенденции развития отрасли и предложены пути повышения эффективности функционирования картофелеводства.

Ключевые слова: картофель, картофелеводство, динамика, производство, потребление.

ANNOTATION
In the article are research the condition and prospects of the potato growing in Ukraine and Sumy region. The dynamics of the yield and the gross yield of potatoes are analyzed. Consumption’s structure of potatoes is analyzed. Negative industry trends are identified and ways to increase the efficiency of the potato growing are suggested.

Keywords: potato, potato growing, dynamics, production, consumption.

Завантажити статтю (pdf)