Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гребенікова О.В., Ільяшик В.С. Обґрунтування системи показників для оцінювання інноваційного потенціалу регіонів України

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано систему показників для оцінювання інноваційного потенціалу регіону України. За допомогою статистичного факторного аналізу визначено основні фактори формування інноваційного потенціалу регіонів, а саме: кадровий потенціал, обсяг інноваційного виробництва й інноваційна активність підприємств. Запропоновано оцінювати інноваційний потенціал регіонів України на основі розрахунку рейтингового показника.

Ключові слова: інноваційний потенціал, система показників, регіон.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована система показателей для оценки инновационного потенциала регионов Украины. С помощью статистического факторного анализа определены основные факторы формирования инновационного потенциала регионов, а именно: кадровый потенциал, объем инновационного производства и инновационная активность предприятий. Предложено оценивать инновационный потенциал регионов Украины на основании расчета рейтингового показателя.

Ключевые слова: инновационный потенциал, система показателей, регион.

АNNOTATION
In the article the indices system for estimate the innovation potential of Ukrainian regions had grounded. Using statistical factor analysis the main influence factors of the regions innovation potential had identified. There are human potential, the volume of innovative production and innovation activity of enterprises. To estimate the innovative potential of Ukrainian regions had suggested on the basis of the calculation of the index rating.

Keywords: innovation potential, system of indicators, region.

Завантажити статтю (pdf)