Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Тисько М.М. Стратегічна модель інноваційного розвитку бізнесу

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміст понять «інноваційний розвиток», «інноваційна стратегія», «інноваційна модель» та узагальнено підходи до їх трактування. Досліджено класифікацію типів інновацій. Розглянуто структуру моделі ведення бізнесу та визначено елементи системи стратегії розвитку суб’єктів господарювання на засадах інноваційної концепції бізнесу.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, стратегія інноваційного розвитку, інноваційна модель, модель бізнесу.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено содержание понятий «инновационное развитие», «инновационная стратегия», «инновационная модель» и обобщены подходы к их трактовке. Исследована классификация типов инноваций. Рассмотрена структура модели ведения бизнеса и определены элементы системы стратегии развития субъектов хозяйствования на основе инновационной концепции бизнеса.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, стратегия инновационного развития, инновационная модель, модель бизнеса.

АNNOTATION
The article discusses the concept of "innovation development", "innovation strategy", "innovation model" and generalized approaches to their treatment. Studied classification of types of innovation. The structure and business model defined elements of the development strategy of businesses based on innovative business concepts.

Keywords: innovation, innovative development, innovation development strategy, innovative model, business model.

Завантажити статтю (pdf)