Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сирветник-Царій В.В., Дуляба Н.І. Таксономічний аналіз як інструмент виявлення можливостей забезпечення розвитку ефективності управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено розвиток ефективності управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації як системи з використанням методу таксономічного аналізу на основі показників діагностики ефективності управління потенціалом. Визначено стан розвитку управління економічним потенціалом кожного досліджуваного підприємства. Результати є підґрунтям для реалізації заходів щодо підвищення ефективності використання економічного потенціалу торговельних підприємств та удосконалення механізму управління ним.

Ключові слова: економічний потенціал, управління потенціалом, споживча кооперація, таксономічний аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано развитие эффективности управления экономическим потенциалом предприятий торговли потребительской кооперации как системы с использованием метода таксономического анализа на основании показателей диагностики эффективности управления потенциалом. Определено состояние развития управления экономическим потенциалом каждого исследуемого предприятия. Результаты выступают основанием для реализации мероприятий по повышению эффективности использования экономического потенциала торговых предприятий и улучшения механизма управления ним.

Ключевые слова: экономический потенциал, управление потенциалом, потребительская кооперация, таксономический анализ.

ANNOTATION
Studies the development of effective management and economic potential of trade as a system of consumer cooperatives using the taxonomic analysis based on diagnostic performance management efficiency potential. The condition of governance and economic potential of each of the investigated companies. The results are the basis for the implementation of measures to improve the efficiency of the economic potential of commercial enterprises and improve the mechanism of management.

Keywords: economic potential, management potential, consumer cooperatives, taxonomic analysis.

Завантажити статтю (pdf)