Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Бюджетування логістичних витрат підприємства

АНОТАЦІЯ
Проблема, що розглядається у роботі, полягає у науковому дослідженні логістичної діяльності та виокремленні в ній логістичних витрат (по видам логістичної діяльності) підприємства, а також їх бюджетуванні. Мета дослідження – узагальнення теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо бюджетування логістичних витрат підприємства. Використано методи дослідження: аналізу та синтезу, логічного узагальнення. Розроблено практичні рекомендації щодо бюджетування логістичних витрат підприємства. Запропоновано практичні рекомендації щодо виокремлення логістичних витрат підприємства та їх бюджетування.

Ключові слова: бюджетування, логістичні витрати, підприємство, логістична діяльність.

АННОТАЦИЯ
Проблема, рассматриваемая в работе, заключается в научном исследовании логистической деятельности и выделении в ней логистических затрат (по видам логистической деятельности) предприятия, а также их бюджетировании. Цель исследования – обобщение теоретико-методических положений и разработка практических рекомендаций относительно бюджетирования логистических затрат предприятия. Использованы методы исследования: анализа и синтеза, логического обобщения. Разработаны практические рекомендации относительно бюджетирования логистических затрат предприятия. Предложены практические рекомендации по выделению логистических затрат предприятия и их бюджетирование.

Ключевые слова: бюджетирование, логистические затраты, предприятие, логистическая деятельность.

ANNOTATION
The problem addressed in this paper is the scientific study of logistics activity and highlight it in the logistics costs (logistics activities) of the enterprise, as well as their budgeting. The aim of the study the generalization of theoretical and methodical provisions and development of practical recommendations regarding the budgeting of logistics costs of the enterprise. Used research methods: analysis and synthesis, logic synthesis. Developed practical recommendations concerning the budgeting of logistics costs of the enterprise. The study offers practical recommendations on the allocation of logistics costs of the enterprise and their budgeting.

Keywords: budgeting, logistical costs, company, logistic activities.

Завантажити статтю (pdf)