Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гораль Л.Т., Король С.В. Формування та організація механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств: методологічний аспект

АНОТАЦІЯ
У статті проведено науково-теоретичне дослідження умов формування та організації механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств. Запропоновано принципи організації та етапи формування організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційної діяльності на прикладі газорозподільних підприємств, для яких розроблено алгоритм його реалізації, що дасть змогу вибрати найбільш ефективний спосіб завдяки дослідженню напрямків інвестування у співставленні з джерелами фінансування.

Ключові слова: інвестиції, інновації, організаційно-економічний механізм, інвестиційні процеси, газорозподільне підприємство, інвестиційно-інноваційна діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено научно-теоретическое исследование условий формирования и организации механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятий. Предложены принципы организации и этапы формирования организационно-экономического механизма инвестиционно-инновационной деятельности на примере газораспределительных предприятий, для которых разработан алгоритм его реализации, что позволит выбрать наиболее эффективный способ благодаря исследованию направлений инвестирования в сопоставлении с источниками финансирования.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, организационно-экономический механизм, инвестиционные процессы, газораспределительное предприятие, инвестиционно-инновационная деятельность.

АNNOTATION
In this article it was conducted the scientific and theoretical study of the conditions of formation and organization mechanism of management of investment and innovative activity of the enterprises. It was proposed principles of organization and stages of formation of organizational and economic mechanism of investment and innovation activity by the example of gas-distributing enterprises for which was made the algorithm of its realization, that will allow you to choose the most efficient way, due to the research areas of investment in comparison with funding sources.

Keywords: investments, innovations, organizational-economic mechanism, investment process, gas distribution enterprise, investment and innovation.

Завантажити статтю (pdf)