Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Боковець В.В., Заїнчковський А.О. Методика оцінки якості корпоративного управління

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано та систематизовано існуючі методи оцінки якості корпоративного управління, зокрема ті, що ґрунтуються на конструюванні рейтингів та індексів. На основі аналізу розроблено методику складання рейтингу корпоративного управління на українських підприємствах, яку доцільно використовувати у дослідженні якості корпоративного управління відповідно до прийнятих міжнародних та національних стандартів.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, ефективність корпоративного управління, рейтинг ефективності корпоративного управління, показники корпоративного управління.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы и систематизированы существующие методы оценки качества корпоративного управления, в частности те, что основываются на конструировании рейтингов и индексов. На основе анализа разработана методика составления рейтинга корпоративного управления на украинских предприятиях, которую целесообразно использовать в исследовании качества корпоративного управления в соответствии с принятыми международными и национальными стандартами.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, эффективность корпоративного управления, рейтинг эффективности корпоративного управления, показатели корпоративного управления.

ANNOTATION
The existent methods of estimation of quality of corporate management in the article and systematized, in particular those that are base on constructing of rating and indexes. On the basis of analysis methodology of stowage of rating of corporate management is worked out in the Ukrainian company, that it is expedient to use in research to quality of corporate management in accordance with the accepted international and national standards.

Keywords: сorporation, corporate governance, corporate governance effectiveness, efficiency rating of corporate governance, performance management corporate governance.

Завантажити статтю (pdf)