Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Колесник В.М., Бабелюк І.В. Оцінка економічної безпеки аграрних підприємств

АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз фінансового стану агропромислових підприємств Миколаївської області. Досліджено застосування результатів аналізу фінансового стану для оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств. В результаті усереднення бальних оцінок показників, що характеризують економічну безпеку, розраховано комплексний показник економічної безпеки.

Ключові слова: фінансовий стан, оцінка ліквідності, оцінка фінансової стабільності, оцінка рентабельності, оцінка майнового стану, економічна безпека.

АННОТАЦИЯ
Проведен анализ финансового состояния агропромышленных предприятий Николаевской области. Исследовано применение результатов анализа финансового состояния для оценки экономической безопасности агропромышленных предприятий. В результате усреднения бальных оценок показателей, характеризующих экономическую безопасность, рассчитан комплексный показатель экономической безопасности.

Ключевые слова: финансовое состояние, оценка ликвидности, оценка финансовой стабильности, оценка рентабельности, оценка имущественного состояния, экономическая безопасность.

ANNOTATION
Financial analysis of the agroindustrial enterprises of the Mykolaiv area is conducted. Application of results financial analysis for an estimation of economic safety of the agroindustrial enterprises is researched. As a result of averaging scores indicators of the economic security calculated composite index of economic security.

Keywords: financial condition, liquidity estimation, estimation of financial stability, profitability estimation, estimation of a property condition, economic security.

Завантажити статтю (pdf)