Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Штулер І.Ю. Еволюція теорій економічного розвитку у сучасному вимірі знань

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теорії економічного розвитку господарських систем. Визначено їхню сутність та еволюцію моделей економічного розвитку згідно з концепцією гомеостазису. Визначено сферу господарського зростання економічної системи через синтезування елементів визначених моделей. Встановлено, що обов’язковою умовою успішного розвитку національної економічної системи є забезпечення її гомеостазису.

Ключові слова: економічна система, рівновага, стійкість, глобалізація, гомеостазис.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теории экономического развития хозяйственных систем. Определены их сущность и эволюцию моделей экономического развития в соответствии с концепцией гомеостазиса. Определена сфера хозяйственного роста экономической системы через синтезирования элементов определенных моделей. Установлено, что обязательным условием успешного развития национальной экономической системы является обеспечение ее гомеостазиса.

Ключевые слова: экономическая система, равновесие, устойчивость, глобализация, гомеостазис.

АNNOTATION
The article deals with the theory of economic development of economic systems. Defined their essence and evolution models of economic development according to the concept of homeostasis. Identified areas of economic growth economic system by synthesizing elements defined models. Established that a prerequisite for successful development of the national economic system is to provide its homeostasis.

Keywords: economic system, balance, stability, globalization, homeostasis.

Завантажити статтю (pdf)