Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сенишин О.С. Структура природно-ресурсного потенціалу розвитку продовольчого комплексу та оцінка його ефективності

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено особливостям структури природно-ресурсного потенціалу розвитку вітчизняного продовольчого комплексу; визначено місце агропродовольчого природно-ресурсного потенціалу в системі продовольства; здійснено аналіз причинно-наслідкових взаємозв’язків ресурсів довкілля у процесі виробництва продовольчої продукції. Розглянуто систему показників для розрахунку продовольчої ефективності використання та відтворення агропродовольчого природно-ресурсного потенціалу певної території та визначено особливості їхнього використання.

Ключові слова: продовольчий комплекс, продовольство, природно-ресурсний потенціал, структура природно-ресурсного потенціалу, ефективність використання та відтворення продовольчого природно-ресурсного потенціалу.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям структуры природно-ресурсного потенциала развития отечественного продовольственного комплекса; определено место агропродовольственного природно-ресурсного потенциала в системе продовольствия; осуществлен анализ причинно-следственных взаимосвязей ресурсов окружающей среды в процессе производства продовольственной продукции. Рассмотрена система показателей для расчета продовольственной эффективности использования и воспроизводства агропродовольственного природно-ресурсного потенциала определенной территории и указаны особенности их использования.

Ключевые слова: продовольственный комплекс, продовольствие, природно-ресурсный потенциал, структура природно-ресурсного потенциала, эффективность использования и воспроизведения продовольственного природно-ресурсного потенциала.

ANNOTATION
The article is devoted to peculiarities of the structure of natural-resource potential of the state food sector; the place of agrofood natural-resource potential in the system of food is defined; the analysis of cause-effect relationships of environmental resources in the production of food products is made. The system of indicators to calculate the food efficiency of use and reproduction of agrofood natural-resource potential of a given territory are reviewed and peculiarities of their use are defined.

Keywords: food complex, food, natural-resource potential, the structure of natural-resource potential, the efficiency of use and reproduction of agrofood natural-resource potential.

Завантажити статтю (pdf)