Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури в системі маркетингової діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті проведено методологічний аналіз та класифікацію основних інститутів інноваційної інфраструктури та їх роль у системі маркетингової діяльності підприємств. Інноваційний шлях розвитку сьогодні є актуальним для всіх без виключення економік світу, не є винятком і економіка України. Тому ми аналізуємо діяльність основних елементів інноваційної інфраструктури та інноваційну складову діяльності підприємств, спрямовану на освоєння виробництва інноваційних видів продукції.

Ключові слова: маркетингова інфраструктура, інститути маркетингової інфраструктури, інноваційна інфраструктура, технологічний парк, бізнес-інкубатор, інноваційна діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье проведены методологический анализ и классификация основных институтов инновационной инфраструктуры и их роль в системе маркетинговой деятельности предприятий. Инновационный путь развития сегодня актуален для всех без исключения мировых экономик, не является исключением и экономика Украины. Поэтому мы анализируем деятельность основных элементов инновационной инфраструктуры и инновационную составляющую деятельности предприятий, нацеленную на освоение производства инновационных видов продукции.

Ключевые слова: маркетинговая инфраструктура, институты маркетинговой инфраструктуры, инновационная инфраструктура, технологический парк, бизнес-инкубатор, инновационная деятельность.

ANNOTATION
In the article the methodological analysis and classification of major innovation infrastructure institutions and their role in the system of marketing activity. An innovative way of development is now important for all economies, without exception, is no exception and the economy of Ukraine. We therefore analyze the activities of the main elements of innovation infrastructure and innovation component of enterprises aimed at production development of innovative products.

Keywords: marketing infrastructure, institutes of marketing infrastructure, innovation infrastructure, technology park, business incubator, innovation activity.

Завантажити статтю (pdf)