Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кучмєєв О.О. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого економічного розвитку держави

АНОТАЦІЯ
У статті визначено соціально-економічну сутність корпоративної соціальної відповідальності; проаналізовано наукові підходи щодо розуміння корпоративної соціальної відповідальності; узагальнено науковий досвід формування системи корпоративної соціальної відповідальності, доповнено та уточнено понятійний апарат з цієї тематики; з’ясовано вплив корпоративної соціальної відповідальності на розвиток економіки України; визначено пріоритетні напрямки розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, інноваційний розвиток, економіка, корпоративні структури, бізнес.

АННОТАЦИЯ
В статье определена социально-экономическая сущность корпоративной социальной ответственности; проанализированы научные подходы к пониманию корпоративной социальной ответственности; проведен обзор научного опыта формирования корпоративной социальной ответственности; дополнен та уточнен понятийный аппарат по этой тематике; выяснено влияние корпоративной социальной ответственности на развитие экономики Украины; определены приоритетные направления развития корпоративной социальной ответственности в Украине.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, инновационное развитие, экономика, корпоративные структуры, бизнес.

ANNOTATION
The article defines socio-economic essence of corporate social responsibility; analysis of scientific approaches to understanding of corporate social responsibility; summarizes the scientific expertise promote corporate social responsibility, supplemented and specified notional terms on this subject; The influence of corporate social responsibility on the economy of Ukraine; priority directions of development of corporate social responsibility in Ukraine.

Keywords: сorporate social responsibility, innovative development, economic, corporate structures, business.

Завантажити статтю (pdf)