Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Карпенко Л.Ф. Нормативно-правове забезпечення біржової торгівлі в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті описано основні нормативно-правові документи, щодо забезпечення функціонування біржової торгівлі в Україні. Розглянуто закони, постанови, концепції, які мають відношення до біржової діяльності. Проаналізовано ефективність законодавчого забезпечення з боку держави відносно існуючих документів, що регулюють біржові відносини.

Ключові слова: біржова торгівля, біржовий ринок, товарна біржа, державне регулювання, нормативно-правове забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные нормативно-правовые документы по обеспечению функционирования биржевой торговли в Украине. Рассмотрены законы, постановления, концепции, которые имеют отношение к биржевой деятельности. Проанализирована эффективность законодательного обеспечения со стороны государства в отношении существующих документов, регулирующих биржевые отношения.

Ключевые слова: биржевая торговля, биржевой рынок, товарная биржа, государственное регулирование, нормативно-правовое обеспечение.

ANNOTATION
The article describes the main legal documents concerning the functioning of exchange trading in Ukraine. Considered the laws, regulations, concepts that are related to the exchange activity. The effectiveness of legislative support from the government regarding existing documents that regulate exchange relations.

Keywords: stock trading, stock market, commodity exchange, government regulation, regulatory support.

Завантажити статтю (pdf)