Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Євсєєва О.О. Моделювання як наукове обґрунтування прогнозів інноваційного розвитку залізничного транспорту

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано методичний підхід до моделювання розвитку залізничного транспорту за п’ятьма математичними моделями: лінійною, логарифмічною, поліноміальною, степеневою, експоненціальною. Доведено, що використання методичного підходу дозволить поліпшити планування довгострокового розвитку залізничного транспорту за рахунок наукового обґрунтування показників, застосування багатофакторного аналізу, забезпечення порівнянності даних.

Ключові слова: моделювання, прогноз, залізничний транспорт, модель, інновації, управління, планування.

АННОТАЦИЯ
В статье предложен методический подход к моделированию развития
железнодорожного транспорта по пяти математическим моделям: линейной, логарифмической, полиномиальной, степенной, экспоненциальной. Доказано, что использование методического подхода позволит улучшить планирование долгосрочного развития железнодорожного транспорта за счет научного обоснования показателей, применения многофакторного анализа, обеспечения сопоставимости данных.

Ключевые слова: моделирование, прогноз, железнодорожный транспорт, модель, инновации, управление, планирование.

ANNOTATION
The methodical approach to the modeling of the development of railway transport by five mathematical models: linear, logarithmic, polynomial, degree, exponential. It is proved that the use of the methodical approach will improve the long-term planning of development of railway transport at the expense of scientific substantiation of the indicators, the application of multivariate analysis, comparability of data.

Keywords: modeling, forecasting, railway transportation, model, innovation, management, planning.

Завантажити статтю (pdf)