Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Чернега О.Б., Іванова Л.Г. Інформатизаційна складова детермінантів розвитку світового господарства

АНОТАЦІЯ
У сучасних умовах науково-технічний потенціал, в складі якого інформаційно-комунікаційні технології та інформація, є однією з ключових характеристик, визначаючих рівень економічного розвитку. У роботі проведено аналіз детермінантів розвитку світового господарства, визначальним з яких є інформаційна складова господарської діяльності. Результати проведеного аналізу дозволяють констатувати, що між рівнем економічного розвитку та ступенем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій існує тісний взаємозв’язок.

Ключові слова: інформатизація, економічний розвиток, світове господарство, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), детермінанти.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях научно-технический потенциал, в состав которого входят информационно-коммуникационные технологии и информация, является одной из ключевых характеристик, определяющих уровень экономического развития. В работе проведен анализ детерминант развития мирового хозяйства, определяющим из которых является информационная составляющая хозяйственной деятельности. Результаты проведенного анализа позволяют констатировать, что между уровнем экономического развития и степенью внедрения информационно-коммуникационных технологий существует тесная взаимосвязь.

Ключевые слова: информатизация, экономическое развитие, мировое хозяйство, информационно-комуникационные технологии (ИКТ), детерминанты.

АNNOTATION
Scientific and technological potential, includes information and communication technologies and the information, is one of the key characteristics which determine the level of economic development in contemporary circumstances. The determinants of the world economy development were analyzed in article. The main one of these factors is information component of economic activity. The results of the analysis are allowed to define close dependence between the level of economic development and the degree of implementation of information and communication technologies.

Keywords: informatization, economic development, world economy, information and communication technologies (ICT) determinants.

Завантажити статтю (pdf)