Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Стаканов Р.Д. Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено теоретичному аналізу та практичному обґрунтуванню перспектив формування повноцінного глобального ринку праці в умовах існування взаємовиключних тенденцій у світовій економіці, зокрема всезагальній лібералізації руху більшості форм міжнародних економічних відносин, з одного боку, і значного рівня регулювання процесів міжнародної трудової міграції на національному та міжнародному рівнях, з іншого.

Ключові слова: глобальний ринок праці, міжнародна трудова міграція, міграційна політика.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическому анализу и практическому обоснованию перспектив формирования полноценного глобального рынка труда в условиях существования взаимоисключающих тенденций в мировой экономике, в частности всеобщей либерализации движения большинства форм международных экономических отношений, с одной стороны, и значительного уровня регулирования процессов международной трудовой миграции на национальном и международном уровнях, с другой.

Ключевые слова: глобальный рынок труда, международная трудовая миграция, миграционная политика.

ANNOTATION
The article is devoted to a theoretical analysis and practical grounding of the development perspectives of a full scale global labor market under the mutually exclusive trends in the global economy, including the comprehensive liberalization of the majority of forms of international economic relations on the one hand, and the significant level of international labor migration regulation at the national and international levels, on the other hand.

Keywords: global labor market, international labor migration, migration policy.

Завантажити статтю (pdf)