Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто інформаційне забезпечення системи оперативного контролю діяльності промислових підприємств. Доведено, що належна його організація дасть змогу прискорити одержання поточної інформації керівництвом підприємства, оперативно забезпечити всі економічні підрозділи необхідною інформацією в задані моменти часу, мінімізувати ризик утрати інформації, запобігти дублюванню функцій окремих робітників та підрозділів, спростити процес формування та обробки інформації згідно зі змінами законодавчого характеру.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, промислове підприємство, внутрішній контроль, оперативний контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено информационное обеспечение системы оперативного контроля деятельности промышленных предприятий. Доказано, что правильная его организация позволит ускорить получение текущей информации руководством предприятия, оперативно обеспечить все экономические подразделения необходимой информацией в заданные моменты времени, минимизировать риск потери информации, предупредить дублирование функций отдельных работников и подразделений, упростить процесс формирования и обработки информации в соответствии с изменениями законодательного характера.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, промышленное предприятие, внутренний контроль, оперативный контроль.

АNNOTATION
The article reviews the information support of the industrial enterprises operational control system activity. It proves that proper organization accelerates the receipt of everyday information by the enterprise management, promptly provides all necessary information to economic units at specified time, minimizes the risk of information loss, prevents duplication of functions of individual workers and units, facilitates the process of generating and processing of information in accordance with the character of legislative changes.

Keywords: information, information support, industrial enterprise, internal control, operational control.

Завантажити статтю (pdf)