Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність системи контролю. Розглянуто та охарактеризовано цілі та задачі галузей контролю. Виокремлено основні етапи системи внутрішнього аналізу і контролю, подано характеристику кожного етапу. Розроблено анкету щодо оцінки ефективності контролю на підприємстві за допомогою методу бальної оцінки. Виокремлено, а також обґрунтовано основні проблемні зони контролю, ризики та пропозиції щодо їх вирішення.

Ключові слова: контроль, аналіз, система контролю, бальна оцінка, анкета оцінки ефективності контролю.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность системы контроля. Рассмотрены и охарактеризованы цели и задачи областей контроля. Выделены основные этапы системы внутреннего анализа и контроля, дана характеристика каждого этапа. Разработана анкета для оценки эффективности контроля на предприятии с помощью метода бальной оценки. Выделены, а также обоснованы основные проблемные зоны контроля, риски и предложения по их решению.

Ключевые слова: контроль, анализ, система контроля, бальная оценка, анкета оценки эффективности контроля.

ANNOTATION
The essence of the control system is considered in the article. Objectives and tasks of the control areas are considered and characterized. The main stages of the system of internal analysis and control are outlined; the characteristics of each stage are described. A questionnaire for assessing the effectiveness of control in the enterprise are developed using the scoring method. The main problem areas of control, risks and proposals for their solution are identified and substantiated.

Key words: control, analysis, control system, scoring method, questionnaire for assessing the effectiveness of control.

Завантажити статтю (pdf)