Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблему управління фінансовою стійкістю банків. Обґрунтовано існуючі підходи до визначення терміна «фінансова стійкість банку». Наведено класифікацію факторів, що впливають на фінансову стійкість банку. Розкрито сутність механізму управління фінансовою стійкістю банків. 

Ключові слова: банк, фінансова стійкість, екзогенні та ендогенні фактори, механізм управління.

АНОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблему управления финансовой устойчивостью банков. Обосновано существующие подходы до определения понятия «финансовая устойчивость банка». Приведено классификацию факторов, которые влияют на финансовую устойчивость банка. Раскрыто сущность механизма управления финансовой устойчивостью банков.

Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, экзогенные и эндогенные факторы, механизм управления.

ANNOTATION
The problem of management of banks financial firmness is considered in the article. The reasonably existent going is near determination of term "financial firmness of bank". Classification over of factors that influence on financial firmness of bank is brought. Essence of mechanism of management of banks financial firmness is exposed. 

Keywords: bank, financial firmness, exogenous and endogenous factors, management mechanism.

 

Завантажити статтю (pdf)