Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні показники, які впливають на стан інвестиційного ринку. Охарактеризовано варіанти вкладення коштів, які дають можливість індивідуальному інвестору – фізичній особі стати учасником інвестиційних процесів у країні. Розглянуто переваги та недоліки інвестиційних інструментів, які є доступними для фізичних осіб. Означено проблеми, з якими стикаються фізичні особи під час інвестування. Окреслено напрями їх подолання.

Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційний клімат, фізична особа, індивідуальний інвестор, депозит, кредит, інститути спільного інвестування, нерухомість, фондовий ринок, страхування життя.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные показатели, которые влияют на состояние инвестиционного рынка. Охарактеризованы варианты вложения средств, позволяющие индивидуальному инвестору – физическому лицу стать участником инвестиционных процессов в стране. Рассмотрены позитивные и негативные особенности доступных для физических лиц инвестиционных инструментов. Указаны проблемы, с которыми сталкиваются физические лица при инвестировании. Обозначены направления их решения.

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционный климат, физическое лицо, индивидуальный инвестор, депозит, кредит, институты совместного инвестирования, недвижимость, фондовый рынок, страхование жизни.

ANNOTATION
The article considers the main indicators that influence the state of the investment market. The described variants of investment of funds, which enable an individual investor – an individual to become a participant in investment processes in the country. Mentioned problems faced by individuals in investing.

Keywords: individual, individual investor, deposit, credit, joint investment institutions, real estate, stock market, life insurance.

Завантажити статтю (pdf)