Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано кредитну діяльність банків упродовж 2014–2016 рр. Розглянуто сутність кредитного ризику, визначено чинники, що його формують. Визначено етапи управління кредитними ризиками. Розкрито принципи визначення банками розміру кредитного ризику. Запропоновано напрями мінімізації кредитного ризику банків з метою підвищення ефективності управління ними.

Ключові слова: банк, банківська система, кредит, кредитна діяльність, кредитний портфель, кредитний ризик, управління, розмір кредитного ризику.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована кредитная деятельность банков в течение 2014–2016 гг. Рассмотрена сущность кредитного риска, определены факторы, которые его формируют. Определены этапы управления кредитными рисками. Раскрыты принципы определения банками размера кредитного риска. Предложены направления минимизации кредитного риска банков с целью повышения эффективности управления ими.

Ключевые слова: банк, банковская система, кредит, кредитная деятельность, кредитный портфель, кредитный риск, управление, размер кредитного риска.

ANNOTATION
The article analyzes the lending activity of banks during 2014–2016. The essence of credit risk is considered, the factors determining it are determined. The stages of credit risk management are determined. The principles of determining the size of credit risk by banks are disclosed. The directions of minimization of banks’ credit risk are proposed in order to increase their management efficiency.

Key words: bank, banking system, credit, credit activity, credit portfolio, credit risk, management, size of credit risk.

Завантажити статтю (pdf)